Welkom by Doxa Deo Faerie Glen

Ons is deel van die groter  Doxa  Deo  familie wat uit  verskeie  gemeentes in Tshwane, groter  Suid-Afrika  en die buiteland  bestaan. Ons  streef  daarna om mense so te  begelei dat  hul  kan  groei in hul  kennis van God, hul  liefde  vir  mense, en die verandering van hul  omgewing. Ons  droom van ʻn  stad  waar God regeer!

Die visie van Doxa  Deo is om die vestiging van God se koningskap in ons  gemeenskap  en  stad  ʻn  realiteit  te help maak. God het aan  elkeen van ons  spesifieke  gawes, belangstellings  en  ervarings  gegee. Dit  ontsluit  ʻn proses om elkeen as ʻn  aktiewe  vennoot toe te rus as medewerkers in die droom om God se heerskappy  te  vestig in elkeen van die invloedsfere van ons samelewing. Die verwesenliking van hierdie droom is sigbaar in alles  waarmee ons as gemeente  onsself  besig hou.

As jy  graag  meer  wil  weet van Doxa  Deo, of miskien  belangstel om deel  te word van ons  gemeente, wil  ons  jou  graag  nooi om die volgende “om-die-tafel” geleentheid by te woon. Tydens  hierdie  geleentheid  sal  dit  vir  ons  ʻn  voorreg wees om jou  beter  te leer ken. Bevestig  asseblief vooraf by [email protected]

Tyd & Plek

Oggenddienste : 8:00 & 9:15 (YouTube 8:00)
Aanddiens: 18:00 (YouTube 18:00)
h/v Atterbury- en Olympusweg, Faerie Glen

Sondag Dienste

Ons KIDS bediening  vind  tydens die 08:00 en 10:00 oggenddienste en 18:00 aanddienste  plaas. Hier word jou  kinders op hulle  ouderdomsvlak  bedien.  FUSION (tienerbediening) vind  Sondagoggende  tydens  dienste  plaas , asook  Sondagaande om 17:30. (Tydens vakansietye is daar nie Fusion nie)

Demografie

Doxa Deo Faerie Glen is ‘n Afrikaanssprekende gemeente in die Ooste van Pretoria.  Ons heg groot waarde aan familie en daarom wil ons jou graag uitnooi om deel van ons familie te wees.

Ons is ‘n gemeente wat groot genoeg is om ‘n verskil in ons samelewing en stad te maak, maar ons is klein genoeg om persoonlik te wees.

Wat Om Te Verwag

Ons is ‘n gemeente waar volwassenes, enekllopendes, tieners en kinders met volle oorgawe ontdek wie ons in God is en waaroor die lewe werklik gaan.  Ons is ‘n gemeente wat graag met mekaar die lewe deel, daarom is dit ook belangrik om by ‘n groep in te skakel.  Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie om te sien hoe God in en deur mense werk en ons het ‘n passie vir hierdie mooi stad.

Hoe word ek 'n vennoot van Doxa Deo Faerie Glen?

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Doxa Deo Faerie Glen nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Kontak Lorinda van den Berg by 012 991 3883 / [email protected] om ‘n vennoot te word.

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde  historiese  agtergrond wat nie  altyd die hart van lidmaatskap  vasvat  nie. Om hierdie  rede het ons  gaan  soek  na ‘n meer  relevante  begrip. Die Bybel  gebruik  baie  idiome  wanneer  daar  na die gemeente  verwys word. Daar word onder  andere  gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kern  beginsel in elk van hierdie is dat  deelname  aan die gemeente  totale  betrokkenheid  impliseer. Jy  kan  nie  deel  vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger  aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam  funksioneer  nie. ‘n Hedendaagse  begrip wat hierdie  totale  betrokkenheid  impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.

Vennootskap  sê  dat  jy  nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en  erken  dat  jy ‘n bydrae het om tot die kerk  te  lewer. Ons  verwys  dus  na  lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie  wêreld  te  verander  deur  Sy  Kerk. Dit is duidelik  dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie  rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk  nie met een van ons  geïsoleerd  nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente  bygevoeg. Hierdie  woord “bygevoeg” beteken  letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa  Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Tshwane, begeer om met jou in Vennootskap  te tree.

Ons Personeel

Kerk is soveel meer as ‘n diens op Sondag. Vir ons gaan dit oor verhouding met ander  mense, groei in jou  geloof, en die bou van ‘n sterk  fondasie  vir  jou  gesin. Die missie van elke  personeellid by Doxa  Deo is om te sien dat elke mens wat in Jesus glo en deel uitmaak van ‘n gesin, ‘n dissipel sal wees wat aktief bou aan Sy koninkryk.

Kampus Personeel


Etienne en Iska Trollope

Carol-Anne van Loggerenberg

Zabeth de Beer

Neil van Wyk

Shannon van Wyk

Henning van der Walt

Dirko Fouche

Danu Bothma

Annerie van Niekerk

Biani Botha

Nadia Gouws

Emmerentia de Meyer

Lorinda van den Berg

Stefanie van Wyk

Tricia Buys

Bennie Pretorius

Lisa van der Walt

Brandon Bean

Vandre Swart

Hilda Matsei

Michele Britz

Celia Matsei

Anthony (Bishop) Langa-Bishop

Obert Mahanzu


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Book your tickets