HOPE

HOPE is ons versorgingsprogram vir vennote wat deur korttermyn finansiële uitdagings gaan. Ons verskaf vir die gesinne kospakkies, gebedsondersteuning en finansiële begeleiding om hullle finansies effektief te bestuur.

Jy as vennoot kan betrokke raak deur nie-bederfbare goedere te skenk of deur ‘n eenmalige of maandelikse finansiële bydrae te maak.

Items wat ons nodig het:

500g Rys
500g Macaroni of Spaghetti
1kg Mieliemeel
4 pakkies Soppoeier
1 Blikkie Tamatie en Uie
1 Blikkie Baked Beans
40 Sakkies tee
100g Koffie
500g Suiker
4x 1L Langlewe melk
4x Blikkies Gemengde groente
4x Rolletjies Toiletpapier
4x Enige Blikkies Vleis

Hier Is die bankbesonderhede sou jy ‘n finansiële bydrae wil maak:

Doxa Deo Faerie Glen
ABSA Hatfield
Rek: 407 405 8398
Takkode: 632005
Verwysing: FGHOPE, Voorletter & Van

Kontak Informasie

LORINDA VAN DEN BERG