GeneroCity gaan oor meer as net gee… GeneroCity gaan oor vrygewig leef teenoor ons stad. Ons leef om die verskil te wees in ons stad.

Maak jou oë toe vir ‘n oomblik en verbeel jou ‘n plek waar daar geluk in plaas van hartseer is, meegevoel in plaas van onverskilligheid, liefde in plaas van haat.  Verbeel ou ‘n plek waar alleen wees vervang is met diep, betekenisvolle verhoudings, waar die gebroke herstel is en waar skaarsheid in oorvloed verander.

Verbeel jou dat hierdie plek ons pragtige stad is.  Verbeel jou ‘n stad wat getransformeer word deur die vrygewige harte van haar mense.  Verbeel jou dis jou stad!

Party keer voel ons of ons nie die kapasiteit  het om te gee nie, maar vrygewigheid is meer as finansies, vrygewigheid is klein, alledaagse dade van liefde, meegevoel en seen.  Wanneer ons vrygewig is, beïnvloed dit ons families, ons gemeente en ons stad.

Jesus het ons heeltyd bewus gemaak van ‘n lewe wat vrygewig is.  Wees vrygewig met jou lewe – gee ‘n kospakkie vir iemand wat dit nodig het, wees ‘n mentor vir ‘n tiener met vrae, saai finansieel in iemand se lewe, gee jou tyd vir iemand wat nodig het om te praat…

“WHEN RIGHT-LIVING PEOPLE BLESS THE CITY, IT FLOURISHES” (PROV. 11:11 MSG)

Wanneer ons ons leefstyl so aanpas dat ander in ons omgewing vrygewigheid ervaar, en ons oop is om ‘n vrygewige lewe te leef, dan begin ons ‘n stad en ons kultuur transformeer.

By Doxa Deo Faerie Glen is daar verskeie Projekte waarby jy betrokke kan raak. Hetsy deur vrygewig met jou tyd, vaardighede of finansies te wees:

  • HENEKA HAVEN – Ons Kinderhuis, ’n veilige tuiste vir kinders met spesiale behoeftes
  • HOPE  (Help Our People Eat) – is ons versorgingsprogram vir vennote wat deur korttermyn uitdagings gaan.
  • POPUP (People Upliftment Programme) – vaardigheidsontwikkeling met die visie om mense se lewens te transformeer en hulle op te hef om ‘n verskil in hul omgewing te maak.
  • LIFE CENTRE – Hier bied ons bemoediging, berading, gebed, bediening, SoulCare en ’n netwerk van professionele gesondheidssorg aan. Vrywilligers en professionele persoon bedien mense om restourasie te bring.
  • NELLMAPIUS – ons ondersteun ’n gemeente en ‘n kleuterskool in Nellmapius op verskeie manier, onder andere Christus gesentreerde onderrig.
  • TREE (Transforming the Educational Environment) – ‘n inisiatief waar ons onder andere jeugwerkers in skole plaas om sodoende die jonger generasie te bereik met die evangelie.
  • TREEHOUSE – ’n Bediening wat ondersteuning bied aan ouers wat pleegsorg kinders inneem.
  • POLISIE – Die Here het dit op ons hart gelê om ’n gefokusde verhouding met Boschkop Polisie Stasie te bou en hul te dien deur verskeie inisiatiewe
  • KEY CONNECTION – ’n bediening wat ondersteuning bied aan mense wat hulself tussen werke bevind.
  • ANDER – ad hoc evangelisasie uitreike, Cherish Life en ander projekte

As jy graag deel wil wees van die droom kontak ons gerus by [email protected]

of

as jy graag wil gee, volg die skakel vir n debietorder vorm!

Book your tickets