Die rede vir Doxa Deo Life Centre se bestaan is tweeledig:  Aan die een kant is die Life Centre daar om venote van Doxa Deo wat uitdagings in hulle lewe beleef, te ondersteun en te begelei tot genesing.  Aan die ander kant bied die Life Centre ‘n geleentheid om uit te reik na mense buite die kerk, wat nie meer weet waar om antwoorde te kry nie.

Die Life Centre beskik oor ‘n span opgeleide beraders, coaches en terapeute wat hulleself beskikbaar gestel het om die mense wat deur die Life Centre verwys word, te bedien. Daar is  ook talle mense wat as ondersteuners opgelei is om mense by te staan wat deur ‘n moeilike tyd gaan.

Wat ons aanbied

Vrywillige sowel as geregistreerde beraders wat formele opleiding in berading ontvang het en wat dien in ‘n begeleidingshoedanigheid. Beradingsessies word deur ons kantoor geskeduleer.

Vrywilligers wat ‘n hart het vir mense en ‘n passie vir versorging en herstel. Ons bemoedigers word toegerus om te dien in ‘n ondersteunende hoedanigheid.

Sozo is ‘n Griekse woord wat die kombinasie van die drie konsepte, ‘saved, healed and delivered’ beskryf. Die Sozo bediening is daarop gemik om by die wortel uit te kom van dit wat jou dalk kan verhinder om in ‘n intieme verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees te leef. Sozo is nie ‘n beradingsessie nie, maar ‘n tyd van begeleide interaksie met die Vader, Seun en Heilige Gees ter wille van heelheid en vryheid.

Professionele hulpverlening in die vorm van Sielkundiges, Terapeute, Psigiaters, arbeidsterapeute ens. Hierdie persone is slegs deel van die “Versorging” netwerk en is nie in diens van Doxa Deo nie.

HOPE is ons kosgee projek. Dit is spesifiek gemik op behoeftige gesinne in ons eie gemeente. Indien jy weet van gesinne wat behoefte het aan kos, bring dit asseblief onder die leierskap se aandag sodat ons vir daardie gesinne kan kospakkies opmaak.

Grief Share is ‘n ondersteuningsgroep waarby ons mense help wat ‘n naasbestaande aan die dood afgestaan het. By Grief Share gaan jy saam met ander mense ‘n pad stap wat deur dieselfde hartseer worstel. Met hierdie unieke ondersteuningsgroep wil ons seker maak dat jy nie alleen deur die moeilikste tyd van jou lewe gaan nie.

Ons het ń ondersteuningsgroep wat uitreik na mense wat gehospitaliseer is en wat gebed of ondersteuning benodig.

Vir enige gebed wat benodig word.

In hierdie proses word gefokusde ondersteuning gegee vir mense wat geskei is, of deur ‘n egskeiding gaan. Dit is so belangrik om nie alleen deur sulke moeilike tye te gaan nie en ons wil jou aanmoedig om in te skakel by hierdie proses, indien dit vir jou van toepassing is.

Hersteldinamika is ‘n kursus wat ontwerp is om die seer van egskeiding te identifiseer en daarvan genees te word.

Ons Proses

Die proses van 8 weke gebeur in ‘n beskermende omgewing saam met ander persone met soortgelyke ervarings. Die klem is op selfondersoek en die individu se ingesteldheid om mee te werk aan sy eie genesing. God is die beste vakman, as jy bereid is om Hom ‘n geleentheid te gee om jou te help om te genees en te herstel, sal jy ook groei en rigting in jou persoonlike lewe ervaar.

Daar is ook ‘n “Buddy” sisteem waartydens ‘n egpaar wat huweliksuitdagings beleef gekoppel word met ‘n ander egpaar in ‘n gesonde huwelik om saam met hulle ‘n pad van genesing te stap.

Die Life Centre bied ook gereeld kursusse aan waartydens mense opgelei kan word as ondersteuners en beraders.

Maak 'n verskil

Die Life Centre het verskeie areas waarby mens betrokke kan raak deur vrywillige diens:

  • Berading
  • Professionele gesondheidsorg
  • Gebed en bediening
  • Opleiding
  • Ondersteunings groepe
  • HOPE (Help Our People Eat)

Praat met ons