Daar is twee maniere hoe jy by hierdie opwindende bediening betrokke kan raak:stroke-happy-old-people

 1. Sien jy jouself as ‘n Senior persoon? Jy kan betrokke raak deur deel te word van alles wat ons senior persone aan gaan deelneem:
 • Uitstappies
 • Saam kuier
 • Uitreike en nog meer

2. Het jy ‘n hart vir senior persone? Jy kan betrokke raak as ‘n hulpverlener wat ons senior persone help versorg.

Areas van betrokkenheid sluit in:

 •  Reël van uitstappies, saam kuiers en ander bedieningsgeleenthede vir ons senior persone in Raslouw Kampus.
 • Rusoord ouetehuis

Areas van betrokkenheid sluit in:

–      Inkopies vir die inwoners

–      Kuier met die inwoners ens

Ek wil graag betrokke raak by die Senior Bediening:

 1. Ek is ‘n Senior en wil inskakel by al die aktiwiteite soos aangebied.
 2. Rusoord Ouetehuis
 3. Hulpverlening met Senior Bediening by Raslouw Kampus

 

Woensdagoggende (10:00)

Ons het ‘n selgroep waar jy kan inskakel en verder jou verhouding met die Here kan verdiep, asook om vriende te leer ken wat die pad saam met jou stap.

Praat
Met
Ons

  Book your tickets