Bybelskool

Oor die Bybelskool - CCEP

Ons Bybelskool – City Changers Equipping-program is die belegging van Doxa Deo. Dit is ‘n unieke proses waar ons ons teologie en ons geloof oordra. Ons is opgewonde oor die program, want sedert die ontstaan daarvan het ons gesien hoe mense die volle implikasies van die Evangelie van Jesus Christus vir hulle lewens ontdek het. Nie net verseker hierdie kragtige ontdekking ‘n persoon in hul identiteit in Christus nie, maar dit rus hulle ook met leierskennis toe wat noodsaaklik word as hulle onderneem om deel te neem aan die bou van die Koninkryk van God in ons stad. Ons as die Doxa Deo-leierskap belê ook persoonlik in hierdie program, aangesien die huidige voltydse span van Doxa Deo die aanbieders uitmaak van elke vak wat aangebied word. Ons het in die verlede soveel mense gesien opstaan in hul roeping as City Changers met die inhoud van hierdie program as vertrekpunt.Mag hierdie program jou eie begrip van God se Koninkryk vestig en die impak wat jy op ons stad het.

Knowing God

Van daar af begin die reis. Wat nou vasgestel moet word, is die gelowige se identiteit in Christus, intimiteit met God en ‘n leefstyl van integriteit deur die Heilige Gees.

Loving People

‘n Kritiese uitvloei van hierdie nuwe identiteit word uitgedruk deur ‘n kompromislose deernis, deur ‘n mens se roeping te ontdek om ander te bedien en passievol ‘n bydrae te lewer.

Impacting my World

Laastens word ‘n impak gemaak deur‘n begrip van wêreldbeskouing, oortuigings en filosofieë, my werkplekte beïnvloed en standpunt in te neem vir die voltooide werk en oorwinning van Christus deur standpunt in te stel vir heelheid.

Ooorsig van program

Filosofie

Om “City Changers” te ontwikkel, glo ons a student moet toegerus en opgelei word deur drie primêre komponente:

  • Die eerste is die teologies-georiënteerde komponent genaamd die City Changers-Mandaaat (ongeveer 50% van die leergang).
  • Die tweede komponent fokus op leierskapontwikkeling wat bestaan uit leierskapgrondslag, vaardighede en dinamika.
  • Die derde komponent fokus op Lewensvaardighede, wat bestaan uit verskillende praktiese toepassing.

Binne die Bybelskool wil ons ‘n goeie balans tussen teorie en praktyk voorstel; om van kennis na wysheid oor te gaan. Dit word bereik deur die aanneming van ‘n sterk uitgangspunt van geestelike oordrag, eerder as om slegs inligting te onderrig en toe te pas. Die woordskool beklemtoon ook ‘n Christus-gesentreerde benadering wat fokus op die voltooide werk van Christus.

Jy sal weekliks aan verskillende sprekers in die Doxa Deo-familie blootgestel word om die oordragproses vas te maak.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat die BYBELSKOOL nie ‘n geakkrediteerde of akademiese program nie. 

Ander inligting

KLASBYWONING

Die volledige Bybelskool is ‘n twee-jaar deeltydse program wat aangebied word een keer per weeksaand van ongeveer 19:00 tot 21:00.

Daar word van studente verwag om elke aand van die klas ‘n bywoningsregister te teken. Studente benodig ‘n gemiddeld van 80% – bywoning om met die kursus voort te gaan.

PRAKTIESE BETROKKENHEID

Studente word aangemoedig om betrokke te raak by ‘n praktiese bediening van hul keuse by hul plaaslike kerk. Dit sluit ‘n groot verskeidenheid bedieninge in, naamlik Groeplewe, Uitreik, Tienerbediening, Kinderbediening, studentebediening, jong volwassenes, vrouebediening, mansbediening, bedryfsbediening, Aanbiddingspan, ens.

KURRIKULUMKOMPONENT

Die kurrikulum fokus op die “City Changers Mandate” boodskap. Die mandaat is gebou op hierdie drie fondasies:

KNOWING GOD Identification, Intimacy, Integrity

LOVING PEOPLE Compassion, Calling, Contribution

IMPACTING MY WORLD Worldview, Work, Wholeness

Kontak Informasie

Vir enige verdere inligting in verband met die Bybelskool by Doxa Deo Raslouw,
kan u kontak maak met ons op die volgende maniere:

Kantore

DOXA DEO RASLOUW KAMPUS

081 276 0426

[email protected]

Luwellen Wenaar

Caroline Brits

Praat met Ons