Ons Bybelskool – City Changers Ministry-program is die belegging van Doxa Deo. Dit is ‘n unieke proses waar ons ons teologie en ons geloof oordra.Ons is opgewonde oor die program, want sedert die ontstaan daarvan het ons gesien hoe mense die volle implikasies van die Evangelie van Jesus Christus vir hulle lewens ontdek het. Nie net verseker hierdie kragtige ontdekking ‘n persoon in hul identiteit in Christus nie, maar dit rus hulle ook met leierskennis toe wat noodsaaklik word as hulle onderneem om deel te neem aan die bou van die Koninkryk van God in ons stad. Ons as die Doxa Deo-leierskap belê ook persoonlik in hierdie program, aangesien die huidige voltydse span van Doxa Deo die aanbieders uitmaak van elke vak wat aangebied word. Ons het in die verlede soveel mense gesien opstaan in hul roeping as City Changers met die inhoud van hierdie program as vertrekpunt.Mag hierdie program jou eie begrip vanGod se Koninkryk vestig en die impak wat jy op ons stad het. “Accelerate”!

FAMILIE STRATEGIE

Om Doxa Deo se missie effektief uit te voer, is ‘n drievoudige strategie bedink.

DOXA DEO MISSIE

Die transformasie van mense en die samelewing

Die eerste fase is gebaseer op die transformasie van die Doxa Deo -vennote (lede) in “City Changers”. Hierdie transformasie is gebaseer op die vier konsepte van:

CHRISTUS SE UITNODIGING

Dit begin met die skep van omgewings en oomblikke waar mense bewus kan word van sy insluiting by die Geliefde. Geloof reik dan vanuit hierdie bewustheid uit as ‘n behoorlike reaksie wat lei tot belydenis en toewyding aan Christus en die nuwe lewe wat aan die mens beskikbaar gestel word.

KNOWING GOD

Van daar af begin die reis. Wat nou vasgestel moet word, is die gelowige se identiteit in Christus, intimiteit met God en ‘n leefstyl van integriteit deur die Heilige Gees.

LOVING PEOPLE

‘n Kritiese uitvloei van hierdie nuwe identiteit word uitgedruk deur ‘n kompromislose deernis, deur ‘n mens se roeping te ontdek om ander te bedien en passievol ‘n bydrae te lewer.

IMPACTING MY WORLD

Laastens word ‘n impak gemaak deur ‘n begrip van wêreldbeskouing, oortuigings en filosofieë, my werkplek

te beïnvloed en standpunt in te neem vir die voltooide werk en oorwinning van Christus deur standpunt in te stel vir heelheid.

OORSIG VAN PROGRAM

FILOSOFIE

Om “City Changers” te ontwikkel, glo ons a student moet toegerus en opgelei word deur drie primêre komponente:

Die eerste is die teologies-georiënteerde komponent genaamd die City Changers- Mandaaat (ongeveer 50% van die leergang).

• Die tweede komponent fokus op leierskapontwikkeling wat bestaan uit leierskapgrondslag, vaardighede en dinamika.

• Die derde komponent fokus op Lewensvaardighede, wat bestaan uit verskillende praktiese toepassing.

Binne die Bybelskool wil ons ‘n goeie balans tussen teorie en praktyk voorstel; om van kennis na wysheid oor te gaan. Dit word bereik deur die aanneming van ‘n sterk uitgangspunt van geestelike oordrag, eerder as om slegs inligting te onderrig en toe te pas. Die woordskool beklemtoon ook ‘n Christus-gesentreerde benadering wat fokus op die voltooide werk van Christus. Jy sal weekliks aan verskillende sprekers in die Doxa Deo-familie blootgestel word om die oordragproses vas te maak.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat die BYBELSKOOL nie ‘n geakkrediteerde of akademiese program nie.

Die volledige Bybelskool is ‘n twee-jaar deeltydse program wat aangebied word een keer per weeksaand van ongeveer 19:00 tot 21:00.

BYKOMENDE INLIGTING

KLASBYWONING

Daar word van studente verwag om elke aand van die klas ‘n bywoningsregister te teken. Studente benodig ‘n gemiddeld van 75% – bywoning om met die kursus voort te gaan.

PRAKTIESE BETROKKENHEID

Studente word aangemoedig om betrokke te

raak by ‘n praktiese bediening van hul keuse by

hul plaaslike kerk. Dit sluit ‘n groot verskeidenheid bedieninge in, naamlik Groeplewe, Uitreik, Tienerbediening, Kinderbediening, studentebediening, jong volwassenes,

vrouebediening, mansbediening, bedryfsbediening,

Aanbiddingspan, ens.

KURRIKULUMKOMPONENT

Die kurrikulum fokus op die “City Changers

Mandate” boodskap. Die mandaat is gebou op hierdie drie fondasies:

  • KNOWING GOD

Identification

Intimacy

Integrity

  • LOVING PEOPLE

Compassion

Calling

Contribution

  • IMPACTING MY WORLD

Worldview

Work

Wholeness

BYBELSKOOLPROGRAM-FOOIE

Die fooi vir die Bybelskoolprogramme vir 2020 word bepaal

deur die volgende:

• Volledige kursusprys vir 2020 – R 3,950,00 Dit sluit alle klasse sowel as die 3 Beleggingsdae in.

• Die R3,950,00 word eenmalig op u rekening gefaktureer in Februarie 2020.

• By registrasie ontvang u ‘n “my-cci” e-posadres en ‘n maandelikse staat word deur die afdeling na die adres gestuur.

U HET TWEE METODES OM U REKENING TE BETAAL

1) Óf deur die volle bedrag, insluitend registrasiegeld van R 950, voor 27 Januarie 2020 te betaal.

2) Of deur ‘n debietorder te onderteken om die fooi te betaal (uitgesluit registrasiegeld wat inbetaal moet word in Januarie) oor tien maande (1 Maart 2020 – 1 Desember 2020). Die volledige debietordervorm moet ons voor 6 Februarie 2020 bereik en moet ‘n betaling van R 300 per maand toon oor tien maande. Registrasiefooi R950 moet teen 30 Januarie 2020 betaal word.

LET OP DIE VOLGENDE:

1) ‘n Registrasiefooi van R 950 betaalbaar met registrasie in Januarie 2020. U registrasie by die program sal as onvolledig beskou word totdat die registrasiegeld betaal is.

2) Die bewys van betaling van die registrasiefooie moet per e-pos aan [email protected] gestuur word of saam met u na die 1ste Bybelskool-klas op 27 Januarie.

BANKBESONDERHEDE

Studente moet daarop let – GEEN KONTANT WORD HANTEER GEDURENDE DIE AAND VAN DIE BYBELSKOOL OF BY DIE CCI KANTOOR. Afgesien van die debietorder, moet studente alle betalings via aanlynbankdienste maak.

CCI

ABSA

4085265710

632005

Naam+Selnommer+Raslouw

Inligting- en Bybelskool-oriënteringsessie vir die jaar vind plaas op Maandag 27 Januarie 2020 (Registrasie vanaf 18:00 – 19:00, Sessie begin 19:00 -21: 00) @ Doxa Deo Raslouw Kerk; 178 Aletta St, Centurion, Pretoria, 0157

KONTAKBESONDERHEDE

Vir enige verdere inligting in verband met die BYBELSKOOL by Doxa Deo Raslouw, kan u die kantore kontak:

DOXA DEO RASLOUW KAMPUS

081 276 0426

[email protected]

LUWELLEN WENAAR

[email protected]