Meer oor

Raslouw

Kampus

WIE IS RASLOUW KAMPUS?

Ons is een van die vele gevestigde Doxa Deo Kampusse in Pretoria. Die Here het vir ons ‘n droom en visie gegee om “City Changers” te wees – agente wat sal help om stede te transformeer na plekke waar God regeer. Ons wil hierdie droom bereik deurdat ons ons lidmate/vennote op alle vlakke bedien en bemagtig:

Om God te ken
(Knowing God)

Om mense lief te hê
(Loving People)

En my omgewing te impakteer
(Impacting my world)

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm skep om ten volle toegerus te word om ‘n “City Changer” in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Ons nooi jou dan ook hartlik uit om soos dit vir jou gemaklik is met ons te kommunikeer.

Doxa Deo, ons is ‘n Familie op Missie!

SONDAG DIENSTYE

OUDITORIUM  | 08:30, 10:00 (ENG) & 18:00
AANLYN KERK | 08:30, 10:00 (ENG) & 18:00 / Click “Kyk Aanlyn” knoppie

Oggenddienste

08:30

10:00

AANBIEDINGSTAAL

Afrikaans

Engels

AANDDIENSTE

18:00

AANBIEDINGSTAAL

Afrikaans

HOE WORD EK DEEL?

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip lidmaat.
 
Lidmaatskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Om hierdie rede is lidmate met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Tshwane, begeer om met jou in lidmaatskap te tree.

Hoe word ek 'n Vennoot?

Kontak ons gerus en skakel in by ons Nuwe Vennote proses. Daarna vat ons jou graag deur ons dissipelskap prosesse sodat jy jou plek in die liggaaam van Jesus kan vind en jou roeping so saam met ons uitleef.

Kontak Bennie Buys by

082 413 0688
of [email protected]
om in te skakel.

OOR ONS PERSONEEL

Doxa Deo personeel is passievol oor God en oor mense en stel dit ten doel om met oorgawe en passie te dien. Kerk is soveel meer as ‘n diens gedurende die naweek. Dit gaan, onder andere, oor ‘n noue verbinding met mense, groei in geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir gesinne.

Ons Span

Luwellen & Elaine Wenaar

Kampus Leiers

Maryna & Wouter Holtzhausen

Aanbiddings-intern

Michelle & Roche de Kock

sekretaresse| Ondersteuning vir Luwellen Wenaar

Bennie & Welna Buys

Bedieningsleier

Pierre & Mia
Lotter

Tienerbediening | TREE
| Young Adults

Martone & Pierre DU PLESSIS

sekretaresse | Bedieningsondersteuning

Fanie
Briel

Bedieningsleier

Anneke & Wesley Rabie

Kinderbediening | TREE | Life Centre

Rolandi Henn

Kommunikasie |
Ontwerp

Dan Rademeyer

Aanbiddingsleier | Aanbiddingsdirekteur

Jan
Henning

Kampus
Bestuur

Jacques
Smit

Tegnies | videoredigeerder