Groeplewe

Hoekom groeplewe?

Kleingroepe of ‘selgroepe’ soos baie daarna verwys is ‘n baie belangrike deel vir geestelike groei. Afgesien van ‘n verhouding met God, is die mens se grootste behoefte na betekenisvolle verhoudinge met ander mense. Kerklewe (Christenskap) is veel meer as net Sondagdienste. Mense in ons gemeente word primêr bedien en versorg in klein, informele groepe, waar vriendskappe en verhoudinge kan groei en floreer.

Ons het ‘n verskeidenheid van kleingroepe waarvan jy kan deel vorm.

Skakel ons as jy wil deel vorm van ‘n groep!

Kontak Ons