Kindertoewyding

Ons kinders is vir God, vir ons as ouers en hier by Raslouw Kampus baie waardevol. Met ons kindertoewyding het ons ‘n spesiale diens waar ons ouers, familie en vriende nooi om kinders aan die Here toe te wy. Julle as ouers wat kinders aan die Here wil toewy is welkom om vir ons kindertoewydingsgeleentheid familie en vriende te nooi om hierdie rooiletter geleentheid saam te vier. 

Volgende Geleentheid:

Kontak ons vir meer inlingting en hou ons sosiale media dop vir die volgende kindertoewyding geleentheid.

Kontak Ons