Doop

Wat is die Doop van die Gelowige?

In Doxa Deo verwys ons nie na die doop van ‘grootmense’ of ‘kinders’ nie. Ons verwys daarna as die ‘doop van die gelowige’. Die doop is die openbare beleidenis van  ‘n gelowige persoon dat hy of sy in verhouding met Jesus Christus staan. (Wedergeboorte). Ons glo dat die doop dien as ‘teken’ of ‘merk’ dat ‘n persoon in geloof reageer het op dit wat Jesus vir hom of haar aan die kruis gedoen het.

Wanneer is daar weer 'n doop gellentheid?

Kontak ons as jy graag gedoop wil word. Hou ook ons sosiale media dop vir ons volgende doop geleentheid. 

Kontak Ons