Welkom by Doxa Deo Brooklyn

Tyd & Plek

: Ouditorium
: Beskou ons YouTube channel

Sondag Dienste

Ons KIDS bediening vind tydens die 08:30 en 10:15 oggenddienste plaas en tydens 17:30 en 19:20 aanddienste is meer gefokus op studente en jong volwassenes.  FUSION (tienerbediening) vind Sondae oggende tydens dienste plaas asook tydens 17:30 diens.

Demografie

Ons is ‘n unieke gemeente in die opsig dat ons vier dienste op ‘n Sondag hou wat intensioneel op elke ouderdomsgroep gefokus is. Ons oggenddienste is veral gewild onder gesinne met kinders asook ouer mense, terwyl ons eerste aanddiens meestal deur jong volwassenes bygewoon word en die tweede aanddiens deur studente.

Wat Om Te Verwag

Ons is ‘n gemeente waar Volwassenes, Tieners en Kinders met volle oorgawe ontdek wie ons in God is en waaroor die lewe werklik gaan.  Ons is ‘n gemeente wat graag met mekaar die lewe deel, daarom is dit ook belangrik om by ‘n groep in te skakel.  Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie om te sien hoe God in en deur mense werk en ons het ‘n passie vir hierdie mooi stad.

Hoe word ek deel van Doxa Deo Brooklyn familie?

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Doxa Deo Brooklyn nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Kontak Ester Dekoker – 012 362 1396 of [email protected] om in te skakel.
Jy is welkom om tydens enige van ons dienste, na die tyd by “Starting point” agter in die saal aan te meld, sou jy graag by die gemeente, groeplewe of bedieninge wil inskakel.

Jy word 'n Vennoot en nie 'n Lidmaat nie

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Tshwane, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Personeel

Kerk is soveel meer as ‘n diens oor ‘n naweek. Vir ons is dit oor ‘n verbinding met ander mense, groei in jou geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir jou gesin. Die missie van elke personeellid by Doxa Deo is om te sien hoe elke mens wat in Jesus glo, deel uitmaak van ‘n gesin, besig om dissipels te maak, en te bou aan God se Koninkryk.

Leier Span Personeel


Jean & Willianna Symons

.

Adri Stroebel

Jules & Madelein Asher

AJ & Suné Sutton

Marthinus & Bianca Steffen

Martin & Jani Bravenboer

Werner & Michelle Janse Van Rensburg

Metamorpho

Morris & Cyann Asher

Luan Els

Waldo Knoesen


Ondersteuningspersoneel


Elaine Grobler

Seamé Wilkins

Ilze Richter

Trechia Arlow

Anney Symons

Jaene Botha

Ester De Koker

Cherise Sanders


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Bespreek jou kaartjies