In Johannes 3:16 word God se liefde uitgedruk deur die daad van gee, net so vind ons liefde uitdrukking deur ons vrygewigheid. ‘n Vrygewige lewe is nie ‘n form van prestasie nie maar ‘n natuurlike uitvloeisel van wie ons in Christus is

Aanlyn Gee

Kliek op die PayFast Pay Now knoppie om na ‘n veilige (secure) webtuiste geneem te word.


Kampus:
Kampus:
Kategorie:
Kategorie:
Beskrywing:
Beskrywing:
Bedrag:
Bedrag:
R

In gevalle waar die verkeerde bedrag deur die skenker getik is, sal Doxa Deo die skenker om die volle bedrag - afgetrek die bank koste wat aangegaan is om Doxa Deo - binne 30 dae betaal.

Algemene verwysings

BKTD = Tiendes
BKPP = POPUP Bydraes
BKOP = Operasie BK

Donasies/Skenkings

Ons het verskeie projekte wat donasies/skenkings benodig om hul maandelikse uitgawes te kan dek.

Bankbesonderhede

Doxa Deo Brooklyn
ABSA Hatfield
Rek: 407 405 7952
Takkode: 632005

Tyd

Daar is verskeie plekke waar jy van jou tyd kan gee om deel te word van ‘n netwerk van vrywilligers wat daagliks ‘n impak maak in lewens regoor ons stad.  Kliek hier en kyk waar jy betrokke kan raak.

Bespreek jou kaartjies