Aanbidding en Tegnies

Aanbidding:

Ons glo dat ons aanbiddingsbelewenis saam met die Kunste in al sy uitdrukkings, ‘n lewensveranderende impak in ons stad kan maak. Dit is ons begeerte om God te aanbid in Waarheid en in Gees en daarom het ons ’n aanbiddingsspan van musikante, sangers en tegniese personeel wat hulle gawes en talente gebruik om aanbidding te lei en fasiliteer tydens feesdienste en ander geleenthede.

"Get Connected "

Ons is passievol om ware aanbidders wat bekwaam is in sang, instrument en tegnies, deel te maak van ons aanbiddingspan familie. Ons besef wel dat almal ‘n verskillende prentjie het van wat dit beteken om deel te wees van ‘n aanbiddingspan, en dat dit oorweldigend mag wees om nuut in te skakel. Dit is dus van kardinale belang dat ons van die begin af hierdie pad saam met jou stap. Hier is hoe jy kan inskakel.

Inligtingsaand:

Kom ontmoet ons aanbiddingsleierspan en kry inligting oor hoe die aanbiddingspan funksioneer, wat jy van ons kan verwag en wat die verwagting van jou is. Kom hoor wat dit beteken om deel te wees van ‘n aanbiddingspan. Hierdie aand is baie belangrik sodat jy hier jou oudisie afsrpaak kan kom vasmaak.

Oudisies:

Ons wil jou individueel ontmoet vir ‘n 30min oudisie afspraak, waar tydens jy geleentheid kry om jou instrument/sang vermoe te kom demonstreer. Indien jy by ons tegniese bediening wil inskakel, wil ons jou ook vir ‘n 30 min afspraak sien om jou te leer ken en jou by die proses in te skakel.

Integrasie kursus:

Indien jy die oudisie geslaag het, moet jy ons integrasie kursus van 5 weke voltooi. Dit vind plaas agtereenvolgende Donderdae van 18:30-21:00.

Tydens die integrasie kursus gaan ons jou ook toerus om seker te maak jy word ingeskakel op al ons kommunikasie platforms, insluitend Planning Centre Online, wat ons gebruik om al ons lede te skeduleer vir wanneer hulle dien tydens dienste.

Oefentye :

Oefeninge vind plaas op Donderdagaande van 18:00 tot 21:15. Tydens die geleenthede spandeer ons tyd in die Woord, kuier, bid saam en berei intensief musikaal voor vir Sondae se aanbidding.

Dien :

Dien by Sondag dienste en groot geleenthede

  • Sondae – Am band tye 6:45-12:00 en pm band tye 15:45-21:00

Kontak :

Martin Bravenboer – [email protected] of [email protected] om ‘n afspraak vir ‘n oudisie te maak.

Praat met Ons