Groeplewe

Waarom Groepe?

Afgesien van ‘n verhouding met God, is die mens se grootste behoefte na betekenisvolle verhoudings met ander mense. Kerklewe (Christenskap) is veel meer as net Sondagdienste. Mense in ons gemeente word primêr bedien en versorg in klein, informele groepe, waar vriendskappe en verhoudings kan groei en floreer.

Selgroepe

Selgroepe is vir ons een van die primêre platforms waar Bybelstudie, versorging, bediening en verhouding gefasiliteer word. Ons het reeds aktiewe groepe waar lewens weekliks verander. Dit is vir ons belangrik om gereeld nuwe groepe te vestig sodat nuwe mense ingeskakel kan word, daarom is ons ook opgewonde daaroor om nuwe selleiers te verwelkom en toe te rus.

Praat gerus met ons indien jy wil inskakel by ‘n bestaande groep of die behoefte het om die selleiersopleiding by te woon.

Ons het tans spesifike groepe vir volwasses, jong volwassenes, studente asook tieners.

Kontak:

Volwassenes

[email protected]

Young Adults:

[email protected]

Studente

[email protected]

Cherish vroue

[email protected]

 

Belangegroepe

Hierdie is ‘n spontane groepering van mense agv. ‘n gemeenskaplike belang met bediening, versorging en verhouding as uitkomste. Bestaande belange groepe sluit in:

 

Doxa Deo Marathon Klub 

Strava: 

strava.com/clubs/ddbrooklyn

Ester de Koker: 

[email protected]

 

Doxa Deo Fietsry Klub

Instagram: 

doxadeobrooklyn_sport

Ester de Koker: [email protected]

 

Skildergroep

Sue Eksteen: 0828561277

Uitreikgroepe

Mense wat bymekaar kom vir ‘n spesifieke uitreik en dit bring verhouding, versorging en impak. Bestaande uitreikgroepe sluit in:

Cherished Baby:

 Suné: [email protected]

Hospitaal bedieninge:

Ester de Koker: [email protected]

Kampus uitreike

Kids Games, Streetstore, Redfrogs, Polisie: [email protected]

Hope (Kosprojek) :

Ester de Koker: [email protected]

Bedieningsgroepe

Groepe wat gevestig is om vir die unieke sosiale- en bedieningsbehoeftes van verskillende ouderdomme voorsiening te maak. Die primere fokus van hierdie groepe is bediening.

 

Volwasse bedieninge 

(manne, vroue, huwelike, gebed, sakebediening ens.)

Ester de Koker: [email protected]

 

Jong Volwasse bedieninge 

Lisa Malan: [email protected]

 

Studente bedieninge 

Sunanri van Schoor: [email protected]

 

Tiener bedieninge: 

Michaela van Biljon: [email protected]

 

Kinder bedieninge: 

Luan Els: [email protected]

Mentorgroepe

Die groepering van mense wat ‘n gemeenskaplike behoefte het aan mentorskap en leierskap ontwikkeling.

Vroue mentorgroepe 

Sune Sutton: [email protected]

Manne mentorgroepe

AJ Sutton: [email protected]

Life Work Leadership 

Marcel Hattingh: [email protected]

Studiegroepe

Die fokus met hierdie groepe is primêr Woord studie en geestelike groei.

Discovery

Lisa Malan: [email protected]

Radiance 

Sunanri van Schoor: [email protected]

Woordskole & kursusse

Ester de Koker: [email protected]

Zune du Preez: [email protected]

Vir enige ander kommunikasie kontak: bl@doxadeo.org

Praat met Ons