Kindertoewyding

Jou kind is vir die Here, vir jou as ouer en vir ons by Brooklyn so kosbaar. Ons het gekies om ‘n spesiale kindertoewydingsdiens vir ons kinders te hê. Hierdie diens is ‘n geleentheid wat ons saam vriende en familie geniet en tyd maak om ons kinders aan die Here toe te wy.

 

Bedieningsgroepe

Jesus sê in Markus 10:14-16: “Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”  En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën.

 

Kontak:

Ons sien uit om die spesiale dag saam met julle te deel.

Indien jy jou kind aan die Here wil toewy, kontak gerus vir Ester by [email protected] 

of 012 362 1396