Toerusting

Doxa Deo wil graag ons vennote inspireer en toerus oppad na volwassenheid in Christus. Die uiteindelike doel van alle opleidingsgeleenthede, is dat transformasie op vele vlakke sal plaasvind.  Mag vennote gevolglik die kwaliteitslewe ervaar wat God vir hulle beoog het toe Hy in Genesis 1:26 gesê het: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers…” Dit word ook bevestig deur die woorde van Jesus toe Hy in Johannes 10:10 gesê het: “…Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”

Kursusse

Meyersdal Kampus bied elke kwartaal ‘n verskeidenheid van kursusse aan. Gaan na ons Toerustingsgeleenthede link toe om meer hieroor uit te vind. 

1. CITY CHANGERS Toerustingsprogram

Hierdie sluit in alle kort kursusse wat plaaslik by ons kampus aangebied word. Hierdie kursusse is spesifiek vir ons vennote wat hulself beter wil toerus in ‘n spesifieke area van transformasie. Kliek hier om te sien watter kursusse jy voor kan inskryf!
Binne Doxa Deo is daar vyf verskillende opleidingsopsies vir ons vennote. Hierdie inligting is ook mooi saamgevat in ‘n aanlyn-voubiljet wat hier afgelaai kan word.

2. CITY CHANGERS Bedieningsprogram

Hierdie is die primêre CITY CHANGERS opleidingsprogram van die Doxa Deo-familie. Hierdie drie-jaar-kontakkursus is gebou rondom bediening, lewensvaardigheid en leierskapsontwikkeling. Vir meer inligting hieroor kontak [email protected]
Die oorblywende drie opsies is gevorderd en sluit formele akademiese opleiding in. Vir meer inligting oor hierdie gevorderde opleidingsopsies, kontak [email protected]