Fusion

Daar is ‘n roeping en ‘n doel vir JOU. Glo jy dit?

Fusion is ‘n plek vir alle hoërskool tieners waar hulle hulself kan kom geniet en saam met vriende meer kan kom leer oor wat God se plan vir elkeen is.

Embark on a journey of self-discovery as we guide you to full potential transforming you into the leaders of not only tomorrow but today.
“dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.

KOLESSENSE 2 : 2-3

Join ons…

Ons het jeug Vrydae aande van 18:00 tot 20:00 en dan kom ons ook Sondae oggende 8:15 & 10:00 bymekaar.

Social Media

Maak seker jy volg ons op

Instagram @ fusion.mdk

Facebook @fusion.mdk (Fusion Meyersdal)

Teens

Kontak Informasie

Justin Appel

076 632 9583

[email protected]

Praat met Ons