Doxa Deo Meyersdal Kampus, saam met al die ander Doxa Deo kampusse, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Johann en Rene Cloete

Alan en Ivy Sutton

Lenrou en Geraldine Jacobs

86705099_10158143848741926_9218390811094286336_n

Chantell Lombard

Kobus en Hiliza de Wet

Stephan Smit

WhatsApp-Image-2020-05-07-at-11.30.03

Christiaan Rossouw

Leandra Foster

Esmarelda Geldenhuys

Joan Bruwer

Tyd & Plek

Oggenddiens: 9:00
Aanddiens: 17:30
10 Greyvillea straat; Meyersdal; Alberton

Sondag Dienste

Ons is ‘n unieke gemeente in die opsig dat ons twee dienste op ‘n Sondag hou wat intensioneel op elke ouderdomsgroep gefokus is. Ons oggenddiens is veral gewild onder gesinne.  Ons kinders en tieners word apart bedien tydens hierdie diens onder die DOXA DEO KIDS, en FUSION bedieninge.

Ons aanddiens fokus meestal op jong volwassenes (19-35 jaar) maar enige iemand sal baat vind by hierdie diens.

Demografie

Ons gemeente is geleë in ‘n veilige omgewing in die suide van Alberton. Ons lê in die hart van nuwe ontwikkelings en gegoede woonbuurte met ‘n sterk gesinskultuur. Ons is binne bereik van die top skole in die suide van die groter Johannesburg. Verder is ons geleë teenaan die R59 snelweg.

Wat Om Te Verwag

Doxa Deo Meyersdal Kampus, saam met al die ander Doxa Deo kampusse, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Ons het ‘n passie vir God, ‘n liefde vir mense en ‘n begeerte om ‘n impak te maak in ons stad. Ons het ‘n gesonde gesinskultuur met ‘n sterk klem op lewensvreugde. Ons harte is oop vir alle mense en ons het ‘n verfynde waardering vir goeie koffie.

Hoe word ek 'n vennoot van Meyersdal Kampus?

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Meyersdal Kampus nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Om ‘n Nuwe Vennote inligtingsessie by te woon registreer by Lenrou Jacobs – 011 867 5954 of [email protected]

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Johannesburg, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

    Book your tickets