Movement

“Thus says the Lord of hosts: If you will walk in My ways and keep My charge, then also you shall rule My house and have charge of My courts, and I will give you access to My presence and places to walk among these who stand here.”

ZECHARIAH 3 : 7

MoveMENt is ‘n bediening wat spesifiek fokus op die unieke uitdagings en geleenthede waarmee manne in ons samelewing gekonfronteer word. Ons het weekliks ‘n geleentheid waar manne op zoom bymekaar kom om saam te bid en mekaar te ondersteun. Laai gerus die app af op die volgende “link”: https://zoom.us/

Kontak Informasie

Kontak ons kantoor

011 109 4444

[email protected]