Welkom by Doxa Deo Moot

Doxa Deo Moot, saam met al die ander Doxa Deo gemeentes droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Tyd & Plek

8:00 | 10:00 | 18:00

Sondag Dienste

Ons is ‘n unieke gemeente in die opsig dat ons drie dienste op ‘n Sondag hou wat intensioneel op elke ouderdomsgroep gefokus is. Ons oggenddienste het ’n sterk gesinsdinamieka met bediening na ouers sowel as kinders en ook die ouer generasie. Ons aanddienste het ‘n lekker lewendige atmosfeer en is veral gewild onder die jong volwassenes, studente en selfs tieners.

Demografie

Ons is ‘n multi dimensionele gemeente wat ruimte skep vir bediening na gesinne, kinders, tieners, jongvolwassenes, enkel lopendes, seniors, besigheidslui, manne sowel as vroue.

Wat Om Te Verwag

Ons is ‘n gemeente waar Volwassenes, Tieners en Kinders met volle oorgawe ontdek wie ons in God is en waaroor die lewe werklik gaan.  Ons is ‘n gemeente wat graag met mekaar die lewe deel, daarom is dit ook belangrik om by ‘n groep in te skakel.  Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie om te sien hoe God in en deur mense werk en ons het ‘n passie vir hierdie mooi stad.

Hoe word ek 'n vennoot van Moot Gemeente?

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Moot  nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Of registreer by Petro Purves: 082 975 3343
of [email protected] om ‘n vennoot te word.

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Tshwane, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Personeel

Kerk is soveel meer as ‘n diens oor die naweek. Vir ons is dit oor ‘n verbinding met ander mense, groei in jou geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir jou gesin. Die missie van elke personeellid by Doxa Deo is om te sien elke mens in Jesus te glo, wat deel uitmaak van ‘n gesin , besig om ‘n dissipel is, en die bou van sy koninkryk.

Kampus Personeel


Japie Venter

Wanda Venter

Jannie van Niekerk

Ruan Coetsee

.

Elzanne Mostert

John Duff Mostert

Irene Pienaar

Charlene Lobo

Petro Purves

Rowen Wagener

Juan Aveling


OndersteuningspersoneelBeweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Book your tickets