Hierdie Sondag

8:00 & 10:00 / Japie Venter

18:00 / Jannie van Niekerk

1245 Ben Swart straat, Moregloed