Hierdie Sondag

8:00 & 10:00 / Willem Basson

18:00 / Willem Basson

1245 Ben Swart straat, Moregloed

EK IS NUUT (1)
cold, smooth & tasty.
cold, smooth & tasty. (1)

"Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid
van die Here oral op die aarde geken word."

Habakkuk 2:14