Welkom by Doxa Deo Langeberg Kampus

Doxa Deo Langeberg gemeente droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  Ons glo dat elke persoon wat deel vorm van ons gemeente geroep is om ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad te maak.

Ons is ‘n unieke gemeente in die Noordelike voorstede van Kaapstad wat intensioneel op elke ouderdomsgroep gefokus is en met oorgawe bedien.

Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie vir hoe God in en deur mense werk, en ons het n passie vir die stad.

Tyd & Plek

Oggenddiens: 08:30
: 10:00
25 Steenbok Street, Langeberg Ridge, Cape Town, South Africa

Hoe word ek 'n vennoot van Langeberg Gemeente?

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Langeberg Gemeente nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Kontak vir Danelle Ellis 021 987 1275 of [email protected] om ‘n vennoot te word.

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Tshwane, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Personeel

Kerk is soveel meer as ‘n diens oor die naweek. Vir ons is dit oor ‘n verbinding met ander mense, groei in jou geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir jou gesin. Die missie van elke personeellid by Doxa Deo is om te sien elke mens in Jesus te glo, wat deel uitmaak van ‘n gesin , besig om ‘n dissipel is, en die bou van sy koninkryk.

Kampus Personeel


Lenrou en Geraldine Jacobs

Garth & Simoné Langeveld

Fernanda Castle


Ondersteuningspersoneel


Danelle Ellis

Irma Louw


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Book your tickets