Aanbidding


Aanbidding Span

Ons glo dat ons aanbiddingsbelewenis saam met die Kunste in al sy uitdrukkings, ‘n lewensveranderende impak in ons stad kan maak. Dit is ons begeerte om God te aanbid in Waarheid en in Gees en daarom het ons ’n aanbiddingsspan wat hulle gawes en talente gebruik om aanbidding te lei en fasiliteer tydens feesdienste en ander geleenthede.

Daar is verskeie plekke waar jy betrokke kan raak: musiek, liedjie-skryf, poësie, drama, teaterkuns en film. ‘n Individuele oudisie en gesprek vind plaas sodat daar bepaal kan word hoe en waar jy as deel van die aanbidding- en kunstespan betrokke kan raak.

Oefeninge vind plaas op Donderdae van 18:30 tot 21:00. Tydens die geleenthede spandeer ons tyd in die Woord, kuier, bid saam en berei intensief musikaal voor vir Sondae se aanbidding.

Sangers en Musikante

Wie:Sangers en Musikante
TyeDonderdae 18:30 – 21:00 (Verpligtend)
Dien:Tydens Sondag dienste en Events
Kontak:

Elizabeth Otto

073 899 4252

[email protected]

 Kontak ons om ‘n afspraak vir ‘n oudisie te maak.
As jy die oudisie slaag, word jy dan deel van oefeninge op Donderdagaande. Daar sal ‘n een-tot-een gesprek wees. Na ‘n oefen periode van 6-8 weke sal jy op ons rooster ingedeel word vir bediening by ons dienste.

Tegnies en Aanlyn

Wie:Klank, Multimedia, Beligting, Kamera, Verhoog en Aanlyn
Rol:Bied ondersteuning vir alle events en dienste en oefen saam met Aanbiddingspan op Donderdae en Sondae.
Oefentye:Donderdae 19:00 – 21:00
Dien: Tydens Sondagdienste en Events
Kontak:

Stefan Ellis 

079 528 4484

[email protected]

Get Connected:Kontak ons en ons sal jou connect met die regte mense wat jou gaan help met opleiding indien nodig en verdere betrokkenheid.

Kontak Informasie

WORSHIP

TEGNIES / LIVESTREAM

Stefan Ellis

[email protected]

079 528 4484

DANS

Chris-Zandri Lourens

[email protected]

Vir enige ander kommunikasie kontak vir Danelle Ellis: [email protected]

Praat met Ons