By Fusion is dit ons begeerte om te sien dat elke tiener wat ons besoek God sal ontdek en Hom binne-in hul harte en lewens sal beleef. Daarom is ons passievol oor ons skole en ook oor alles wat op ‘n Donderdag en Sondag by Fusion gebeur.  Ons praat onder andere met die tieners oor God, wie Hy in jou is, dat Hy die wêreld deur jou wil impakteer en soveel meer…  Deur persoonlike mentorskap, stap ons ‘n pad saam met elke tiener om hulle te begelei in hul persoonlike verhouding met God en hul medemens. Fusion vorm ‘n baie belangrike deel van die groter Doxa Deo Kameeldrift prentjie en daarom is dit vir ons belangrik om God se waarheid in hul lewens te vestig.

Ons hart is om ‘n generasie te sien groei met ‘n passie vir God se Woord en Sy beloftes, ‘n liefde vir alle mense en die kerk, asook ‘n brandende begeerte om ‘n impak te maak deur ‘n God-gesentreerde leefstyl en mentaliteit, waar hulle ookal mag gaan. Ons glo in die waarde van groepslewe en dissipelskap, asook ‘n gebedskultuur waarin elke tiener die geleentheid kry om te groei as individu in sy identiteit en verhouding met Jesus.

Daar is verskeie geleenthede waar tieners of ouers deelname kan hê:

Fusion Tribes – Tribes is ons kleingroepe by Fusion. Die groepe word volgens grade ingedeel. Elke Tribe het ’n Tribe Leader wat die groep fasiliteer en saam die journey met die tieners stap. Die Tribes word ook gestig by die skole waar hulle met mekaar en in hul skole kan connect.

Fusion Band –  By Fusion band help ons om jou passie vir musiek te ontwikkel, te leer hoe om saam met ander in ‘n band-opset te funksioneer en gee jou geleentheid om op Sondae te bedien.

Fusion Socials – Ons hou kwartaallikse Social Events waar die tieners net lekker kan kom kuier en connect met ander tieners wat dieselfde visie deel.

Fusion Mentoring – Die Fusion Visionaries is ’n groep mense wat ’n passie het om terug te gee aan die volgende generasie. Hulle passie is om tieners te ondersteun in hulle journey. Die mentors is beskikbaar vir almal en lewer inspraak in die tieners se lewens om hulle toe te rus met die nodige vaardighede en inligting om as individu te groei in verhouding met die Here.

Fusion Visonaries – (Fusion Leier) neem verantwoordelikheid vir ’n Tribe (Kleingroep) om saam te droom oor wat in Fusion gebeur.

Uitreike – Plekke waar ons kan uitreik, borge

Ouer BOR – Geleentheid vir ouers om insette in Fusion te lewer

Gebedsgroep – Spesifiek vir die jeug/skole

 

As jy wil inskakel by ons tienerbediening, kontak gerus vir Karel Marais  012 808 9950.

Bymekaarkom-tye

Ons kom elke Sondag tydens die 08:00 en 10:00 dienste bymekaar.

Gaan besoek ons Facebook bladsy en Instagram: fusion_kameeldrift

Kontak Karel Marais indien jy wil deel raak van Fusion

Praat
Met
Ons

    Jou Naam (vereis)

    Jou E-Pos (vereis)

    Jou Telefoon

    Boodskap

    Book your tickets