WORD

Toegerus

OM VERANDERING IN JOU OMGEWING TE BRING

Doxa Deo wil graag ons vennote inspireer en toerus oppad na volwassenheid in Christus. Die uiteindelike doel van alle opleidingsgeleenthede is dat transformasie op vele vlakke sal plaasvind.  Mag vennote gevolglik die kwaliteitslewe ervaar wat God vir hulle beoog het toe Hy in Genesis 1:26 gesê het: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers…” Dit word ook bevestig deur die woorde van Jesus toe Hy in Johannes 10:10 gesê het: “…Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”

Kursusse om jou lewe te verryk

BECOMING A LADY

Becoming a Lady is ‘n 4-weke kursus vir Gr. 7 dogters en hulle ouers.  Die fokus is op die uitdagings wat hierdie jong meisies beleef en die belangrike rol wat ‘n ouer in hierdie tyd speel ten opsigte van identiteitsvestiging. Dit help tot voorbereiding tot die jong dames se volwassenheid. Om uit te vind wanneer die volgende proses plaasvind, kontak vir Mariska van der Meulen.

 

TRAINING FOR REIGNING

Training for Reigning is ‘n kursus vir alle Gr. 7 seuns en hul pa’s. Dit is ‘n geleentheid waar die pa’s in hulle seuns se lewens kan belê en die ontdekking van seun na man-wees saamstap.  In die kursus fokus ons op die seun se emosionele, fisiese, asook geestelike groei. Om uit te vind wanneer die volgende proses plaasvind, kontak vir Mariska van der Meulen.

 

LEAD TODAY – LEIERSKAPSKURSUS VIR KINDERS GR 5 – GR 7

Die kursus is deur John Maxwell geskryf. Dit strek oor 16 weke en sal oor drie kwartale loop met ‘n breek tydens die skoolvakansie. Die leierseienskappe wat ons gaan behandel dek onderwerpe soos: invloed, inisiatief, houding, spanwerk, verhoudings, leiersontwikkeling en vele meer! Ons sluit die proses af met ‘n dinee en prysuitdeling. Kontak Mariska van der Meulen as jy jou kinders vir die volgende proses wil inskryf.

 

OUERBELEGGING
Elke ouer het vrae en het ‘n behoefte om hulle kinders “reg” groot te maak. Daarom bied ons hierdie kursus aan en dit is ook die voorbereiding vir Kindertoewyding. Dit word oor 4 Sondagaande aangebied. Vir meer inligting, kontak Muller Crauwcamp.

 

RADIANCE – STUDENTE & JONG VOLWASSE VROUE 18 – 35JR

Radiance is ‘n unieke kursus vir jong volwasse vroue. Ons bespreek onder andere identiteit, roeping, verhoudings en nog vele meer. Dit vind plaas van Februarie tot September. Ons kom Woensdagaande (behalwe tydens skoolvakansies) om 18h30 tot 21h00 by Doxa Deo Kameeldrift bymekaar. Dis waar ons spesifieke temas hanteer en lekker in kleingroepe funksioneer:

WAARHEID… in die plek van leuens
HERSTEL…emosioneel en geestelik
SKEPPINGSDOEL…ontdekking of herontdekking
TOERUSTING…vir jou toekoms

Ons eindig in September met ‘n groot afsluitingsfunksie. Vir meer inligting, kontak Hannika de Beer.

 

DISCOVERY – JONG MANNE 18 – 30 JAAR

Die Here het elke man geskep met ‘n spesifieke doel (purpose). Discovery is ‘n kursus vir jong manne om te ontdek wat die Here se doel vir elkeen se lewe is, deur ‘n fondasie te lê in die verstaan van die roeping op elke man se lewe soos dit in die Woord van die Here is.

Dit vind plaas van Februarie tot September. Ons kom Woensdagaande (behalwe tydens skoolvakansies) om 18h30 tot 21h00 by Doxa Deo Kameeldrift bymekaar. Vir meer inligting, kontak Henko van Rensburg.

 

COMPLETE – ‘N UNIEKE 23-WEKE VIR VROUE 30JR+

Ons kernvers: Colossians 2:10 – We are completely filled with God as Christ’s fullness overflows within us.

God het ‘n volmaakte plan vir elke vrou! Daarom fokus ons in die Complete proses op die ontdekking van jou roeping en Goddelike waarde. Gedurende die proses gaan jy bemagtig word om in ‘n dieper verhouding met God te leef en om ‘n geestelike gesonde lewe te kan hê. Kom geniet VROUWEES saam met ander vroue op ‘n hele nuwe vlak! Kontak Adele Oosthuizen om by die volgende proses in te skakel.

 

KINGSMAN – ‘N 24-WEKE PROSES VIR MANNE 30JR+

Kingsman is presies wat die naam sê: ons is die Here se manne, ons het verhouding met die Here en ons hele lewe vloei uit “die” realiteit uit. Alles op hierdie nuwe Kingsman pad saam God ons Vader is gefokus om jou in diepte te laat sak in jou verhouding met Hom. Om christenskap as ‘n avontuur te beleef moet ‘n mens verstaan wie jy is en hoe Vader deur ons lewens wil werk. Ons as mens het nodig om geduldig te wees en so baie keer is die pad wat ons stap saam met die Here soos die pad wat ons stap op aarde, ons kruip, loop en dan hardloop. So is die pad wat ons saam gaan stap, ons gaan eers kruip, loop en dan hardloop.
 
Kingsman gaan nie net om te ontvang nie maar ook om te gee. Jy is deel van ‘n groep waar jou kennis, wysheid en lewenservaring ander manne kan bemagtig. Die woord sê: “Yster slyp yster en vriende vorm mekaar”. Kontak Marius Oosthuizen om by die volgende proses in te skakel.

 

HUWELIKE EN VERLOOFDES

Die huwelik is ‘n instelling van God (Gen. 2: 18-25) en is ook ‘n model van ons verhouding met Jesus Christus (Ef.5:22-27). 
so ‘n driedubbele tou word nie gou verbreek nie. (Pred.4:12b)

Vir verloofdes bied ons ‘n proses aan: EK IS VERLOOF, WAT NOU? Hou die pers dop vir ons volgende naweek seminaar. 

Vir getroudes het ons gereeld HUWELIKSBELEGGINGS-AANDE by die kampus.

Deur die jaar is daar ‘Saam vir Jesus’ huweliksverrykings-kampe. Op ‘n veilige, vertroulike manier raak pare ontslae van die bagasie van die verlede en gee Jesus hulle kans vir ‘n splinternuwe begin.
Vir meer inligting aangaande die volgende huwelikskamp, kontak gerus vir Gilda by [email protected]

 

BEMOEDIGERSOPLEIDING

Hierdie Bemoedigersopleiding gee jou die basiese toerusting om mense deur hul krisistye te ondersteun – hetsy in bediening of in jou werksomgewing. Dit is egter nie beperk tot krisistye nie. Ons gee basiese riglyne wat jy kan toepas in enige een-tot-een situasie waar jy met ‘n persoon werk of bedien. Groepleiers en leiers van bedieninge gaan verseker baatvind hierby. Kontak Erika de Beer vir die volgende geleentheid.

 

CITY CHANGERS EQUIPPING PROGRAM

CCEP is ‘n 2-jaar seisoen van persoonlike groei. Dit bemagtig jou as “City Changer” om die uitkomste van Doxa Deo se Dissipelskapsproses te ontdek en toe te pas. Deur CCEP sal jy toegerus word om doeltreffend betrokke te kan wees in die verskeie bedieningsprosesse en leierskapstrukture van jou Doxa Deo Kampus of plaaslike kerk. Klik hier om hulle webblad te besoek.

Praat met Ons