Hartlik welkom by Doxa Deo Kameeldrift

Doxa Deo Kameeldrift, saam met al die ander Doxa Deo kampusse, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondag dienste, kleingroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Tyd & Plek

: 09:00 & 10:30
:
Plot 229 Doxa Deo Str, Sefako Makgatho Rln (R513 Oos), Kameeldrift Oos, Pretoria

Sondag Dienste

Ons is ‘n unieke gemeente in die opsig dat ons drie dienste op ‘n Sondag hou wat intensioneel op elke ouderdomsgroep gefokus is. Ons oggenddienste is veral gewild onder gesinne met kinders asook ouer mense, terwyl ons aanddiens meestal deur jong volwassenes bygewoon word.

Demografie

Doxa Deo Kameeldrift is ‘n passievolle gemeente met ‘n lekker warm en ontspanne kultuur. Ons begeer dat mense hier ‘n plek van vriendskap en geestelike groei sal beleef wat jou sal oprig om hierdie stad in te kleur met God se waardes!

Wat Om Te Verwag

Ons is ‘n gemeente waar Volwassenes, Tieners en Kinders met volle oorgawe ontdek wie ons in God is en waaroor die lewe werklik gaan.  Ons is ‘n gemeente wat graag met mekaar die lewe deel, daarom is dit ook belangrik om by ‘n groep in te skakel.  Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie om te sien hoe God in en deur mense werk en ons het ‘n passie vir ons omgewing en ons stad.

Hoe word ek 'n vennoot van Doxa Deo Kameeldrift?

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Doxa Deo Kameeldrift nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Indien jy ‘n vennoot wil word, kontak asb ons kantoor

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar deel is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die Kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Tshwane, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Span

Gemeente-wees is soveel meer as ons 3 dienste op ‘n Sondag. Ons fokus lê juis op ons verhouding met ons vennote / besoekers en die prosesse van groei, bou van fondasies vir individue / gesinne / families. Die missie van elke spanlid by Doxa Deo is om te sien dat elke mens ontdek hoe verhouding lyk met Christus, hoe om dit prakties uit te voer, hoe om mense te begelei in hierdie proses en so God se koninkryk te vestig waar individue geplaas is.

Die Doxa Deo Kameeldrift Span


Koot & Riana Momberg

Müller & Annie Crauwcamp

Henning & Adel Kriel

Lean & Gardiol Buys

Mariska vd Meulen

Erika de Beer

Catharina Bosch

Mona van Staden

Belinda Beukes

Culize Botha

Pierre Vigoureux

Elsa de Lange

Karel Marais

Hennie Beukes


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Book your tickets