Welkom by Doxa Deo Helderberg Kampus

Doxa Deo Helderberg Kampus, saam met al die ander Doxa Deo kampusse, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons kampus, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Tyd & Plek

Oggenddiens: 09:00
Aanddiens (Geen diens 9 Sept): 18:30
Oggend: Somerset College, Bredell Rd, Somerset Wes. Aand: Drostdy Teater, 48 Alexander Str, Stellenbosch

Sondag Dienste

Ons is opgewonde oor die geboorte van ‘n nuwe kampus in die Kaap.  Ons het lank gedroom oor die Helderberg omgewing en dis met groot opwinding dat ons Januarie 2017 voltyds afgeskop het. ‘n Nuwe seisoen het aangebreek!

Op 6 Mei 2018 het ons aanddienste in Stellenbosch afgeskop en hier fokus ons op die jeug, studente en jong volwassenes.

Demografie

Ons is ‘n nuwe planting in die Helderberg omgewing. Ons fokus Sondagoggende op die bediening van ons gesinne.

Sondagaande se dienste vind plaas in Stellenbosch en hier fokus ons die jeug, studente en jong volwassenes.

Wat Om Te Verwag

Ons as Helderberg kampus wil  ontdek wie ons in God is en waaroor  lewe werklik gaan.  Ons wil  graag  lewe deel, daarom is dit ook belangrik om by ‘n groep in te skakel.  Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie om te sien hoe God in en deur mense werk en kyk met verwagting hoe die Koninkryk  van God in ons Helderberg omgewing gevestig gaan word.

Hoe word ek 'n vennoot van Helderberg Kampus?

Ons wil graag hê dat jy meer as net ‘n besoeker by ons sal wees.  Ons wil ons stad verander met vennote wat glo in ‘n droom dat God se Koninkryk in die Helderberg omgewing gevestig kan word. Indien dit jy is, kontak die kerkkantoor by 021 851 6625.

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel impliseer  totale betrokkenheid  Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en dan geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik:  Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in die Kaap omgewing, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Personeel

Kerk is soveel meer as ‘n diens aan die naweek. Vir ons is dit oor ‘n verbinding met ander mense, groei in jou geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir jou gesin. Die missie van elke personeellid by Doxa Deo is om te sien elke mens in Jesus glo,  toe te rus as  ‘n dissipel , en help om God se koninkryk te vestig.

Kampus Personeel


Hennie Viviers

.

Barko Engelbrecht

Zelda Coetzee

Lofty & Petra Nel

Morne Oosthuizen


Ondersteuningspersoneel


Irma Louw

Marike Nel

Danelle Ellis

Antoinette Greyling


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.