Die fokus van ons Life Centre is mense te versorg in elke area van hul lewe. Ons doel is om ons vennote (lidmate) te bedien, asook mense buite die gemeente, en dus ‘n impak in ons omgewing te hê.

Ons bied die volgende dienste aan

Soul Care (Sozo)

 • Hierdie is nie tradisionele berading nie, maar eerder begeleiding na heelheid in verhouding met die Here. Ons stel fasiliteerders beskikbaar om persone hierin te ondersteun.
 • Berading/Ondersteuning word aanbeveel wanneer een-tot-een gesprek nodig is. Life Groups (Selgroepe) is steeds ons primêre lyn van versorging.

Huweliksbediening

 • Huweliksvoorbereiding
 • Huweliksverryking
 • Huweliksberading

Divorce Care (Herstel Dinamika)

Hierdie bediening is gerig tot persone wat deur ‘n egskeiding gaan. Dit behels gesprekke asook kursusse wat ten doel het om sulke persone by te staan.

Ons verstaan ook die trauma wat kinders deurgaan a.g.v. egskeiding. Derhalwe word daar gekyk na bediening na hulle toe.

Kontak gerus vir Carina Celliers by 073 189 3969 indien jy behoefte het aan so kursus.

Ondersteuning

 • Professioneel d.m.v. Called Ones (Mense wat in die kampus (gemeente) is en betrokke wil wees by die nood van ander bv. dokters, sielkundiges, finansiële adviseurs, ens.
 • Ervaringsondersteuning – Groepe van mense met dieselfde ervaring bv. werkloosheid, verslawing, ens. Hierdie groepe word gelei deur ‘n fasiliteerder.

HOPE (Help Our People Eat)

Voorsiening van kospakkies en ander hulp soos benodig.

Kontakbesonderhede

 Vir enige bogenoemde bedieninge – Antoinet Viviers 084 902 4273 of Epos: [email protected]

Vir Soulcare – Ronnellie van der Merwe 072 636 4092 of Epos: [email protected]

 

Praat
Met
Ons

  Jou Naam (vereis)

  Jou E-Pos (vereis)

  Jou Telefoon

  Boodskap

  Book your tickets