DIE HART VAN
DOXA DEO TUINROETE

Doxa Deo Tuinroete funksioneer as een gemeente in die Tuinroete Streek met ‘n verskeidenheid kampusse en bedieninge. Alles wat ons doen fokus op die toerusting en mobilisering van mense sodat elkeen kan deelneem aan Jesus se Sending om nuwe lewe te bring in elke area van ons samelewing. Ons leer saam God ken, ander mense liefhê en ‘n positiewe impak maak in my wêreld. (Knowing God, Loving People, Impacting my World)

Ons is ‘n Familie op ‘n missie wat saam met ander gemeentes in die Tuinroete wil werk vir die positiewe verandering wat Jesus en Sy waardes bring in kerk, opvoedkunde, sosiale dienste, besigheid, media, kunste, sport en plaaslike regering.

 

Doxa Deo, ons is ‘n Familie op Missie!!!

Sondag Dienstye

Oggenddienste

08:30

10:00

AANBIEDING TAAL

Afrikaans

Afrikaans

Hoe word ek deel?

Hoekom praat ons van Vennootskap?

Die Kerk van Jesus word op baie maniere in die Bybel beskryf (bv. ‘n weermag, ‘n geestelike gebou, ‘n bruid of ‘n liggaam). Nie een van hierdie beskrywings is iets wat jy kan bywoon nie. Dit is ‘n verbintenis waarvan jy deel is. Die een manier wat jou deelname in die Bybel beskryf word is met die woord “Koinonia”. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap (Koinonia) en in die breking van die brood en in die gebede. Handelinge 2:42 

Koinonia dui op twee dinge: “Fellowship” en “Partnership”. In Filippense sê Paulus vir God dankie vir die gemeente se gemeenskap (Koinonia) aan die evangelie (Filippense 1:5). Hulle het op verskeie maniere saam met Paulus gewerk in en vir die Evangelie. Gemeenskap is dus ook vennootskap en ‘n vennootskap is nie iets wat jy kan bywoon nie. Jy is ‘n Vennoot. Daarom praat ons in Doxa Deo Tuinroete van Vennote.

Hoe word ek 'n Vennoot?

Kontak gerus die kampus waar jy wil inskakel en skakel in by ons Nuwe Vennote proses. So word jy ondersteun om jou plek in die Liggaam van Christus te ontdek en uit te leef, en saam met ander ‘n verskil te maak in die Tuinroete Streek.

Kontak Ons

044 690 3384
[email protected]

Oor Ons Personeel

Die missie van elke personeellid by Doxa Deo Tuinroete is om vennote te ondersteun om hulle plek in die Doxa Deo Tuinroete Familie te vind en om hulle roeping in die Missie van Jesus te ontdek en uit te leef.

Kerk is nie ‘n byeenkoms nie, dis ‘n Familie op ‘n missie.

Ons Span

Jaco & Mariette Schutte

Kampuspastor
Vrouebediening

Gerhard & Ricoleth
van Rensburg

Bedieningsleier

Elrene & Juan
de Koker

Bestuur

Marius & Mercia Vermaak

Worship Leader
Social Media

Alfredo & Ambrosia Januarie

Musiek direkteur

Susan & Werner Meyer

Sekretaresse

Talitha
van Heerden

Kinders (3jaar tot Gr7)

Zelri
Broodryk

Tieners / Skole