Ons streef daarna om ons Sondag feesdienservaring en -inhoud optimaal te kommunikeer asook beskikbaar te stel wyer as net tydens `n diens.

Vennote met ’n passie vir en bekwaamheid in multimedia en produksie verseker dat ons dienste meer interaktief is.

Sodoende is dit nie net ’n belewenis tydens feesdienste nie, maar ook beskikbaar vir ’n wyer groepering mense deur middel van opnames, sosiale en internet media

Ons produksiespan is daarop toegespits om ons kerkgemeenskap optimaal te dien met klank, beligting, video en grafika. Hierdie elemente is primer deel van ons roeping om die waarhede van die Woord te kommunikeer.

Al hierdie elemente en mense werk saam as ‘n span om kommunikasie tydens feesdienste en ander geleenthede sonder steuringe te laat plaasvind.

Kontak ons gerus om deel te raak van een van hierdie areas:

 • Beligting
 • Klank
 • Video
 • Multimedia

Vir meer inligting, kontak:

Zelda Olsen per epos by [email protected] of by die kantoor op 041 110 0786

Praat
Met
Ons

  Jou Naam (vereis)

  Jou E-Pos (vereis)

  Jou Telefoon

  Boodskap

  Book your tickets