Kinders gaan geleer word hoe om hulle geloof in Jesus uit te lewe sodat hulle ‘n impak in ander se lewens kan maak.

 

Hulpbronne vir ouers en kinders word weekliks beskikbaar gestel.

Praat met Ons