Daar is baie situasies in die lewe wat die wind uit ons seile slaan. Die Life Centre bied gespesialiseerde en gefokusde areas van bediening vir die van ons wat deur moeilike tye gaan. Ons begeerte is om te sien dat elke mens weer voluit sal lewe en in kwaliteit verhouding met God en sy  naaste sal leef.

Ons bied die volgende dienste aan

Ek Wil Voluit Lewe

Ek het Berading nodig.
Ons het opgeleide beraders wat jou kan ondersteun en begelei deur jou moeilike tye.

 

Soul Care is ‘n Griekse woord wat die kombinasie van die drie konsepte, ‘saved, healed and delivered’ beskryf. Die Soul Care bediening is daarop gemik om by die wortel uit te kom van dit wat jou dalk kan verhinder om in ‘n intieme verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees te leef. Soul Care is nie ‘n beradingsessie nie, maar ‘n tyd van begeleide interaksie met die Vader, Seun en Heilige Gees ter wille van heelheid en vryheid.

 

Ek wil graag my bediening uitleef

Ek wil 'n Verskil Maak

Bemoedigers

As jy ‘n passie het om te sien hoe ander mense herstel word, dan is die Bemoedigers die plek om jou bediening uit te leef. Reg deur die jaar bied ons opleidingsgeleenthede aan vir ons Bemoedigers sodat ons mense wat deur trauma en krisisse gaan, sinvol kan ondersteun en bemoedig.

Beraders

Ons skep graag spasie vir beraders wat hulle passie en tyd hier by Lyttelton wil gee. Indien jy jou bediening as berader hier wil uitleef kan jy ons kontak by die kerkkantoor.

Spesialiste

Ons het ‘n omvattende netwerk van sielkundiges, terapeute, psigiaters, spelterapeute en ander professionele kundiges wat ook van hul tyd gee by Lyttelton.  Indien jy ook deel van jou bediening hier wil uitleef binne jou professionele kapasiteit, kan jy gerus die kerkkantoor skakel sodat ons jou kan deel maak van ons Life Centre prosesse.