Ek's in nood.

Het jy hulp of bystand nodig met iets?

Gaan jy deur ‘n moeilike tyd? Het jy die behoefte vir persoonlike gebed of ‘n gesprek? Ons Life Center is hier vir jou.

Click op ‘Boek ‘n Gesprek’ om ‘n afspraak te maak. 

*Selfs in die tyd van “lockdown” is ons steeds beskikbaar vir ‘n gesprek deur ‘Video’ of ‘Audio’ 

Boek 'n gesprek

Wil jy graag met iemand gesels?

KERK ONLINE.

Jy kan die diens op die volgende aanlyn platforms “stream”:

Ek's Nuut Hier

Besoek jy ons of is jy nuut by Doxa Deo Lyttelton?

photo-1520857014576-2c4f4c972b57
opkomende gebeure
Raak Betrokke

Upcoming Events


08:30 / DoxaDeo Lyttelton Kantore en Online