Wat is die doel?

Doxa Deo is in die “Jaar van Mobilisasie”. Mense kom dus nie kerk toe vir ‘n program nie, mense is die program. Mense is dus die sleutel tot stadsverandering en ons fokus is daarom om mense toe te rus en te te sien ontwikkel as “City Changers” en hulle te mobiliseer vir groter impak in ons stad.

Dit is daarom dat ons in die volgende tyd gaan fokus op liefde as tema vir ons kampus. Ons gaan in hierdie tyd leer wat dit beteken om te groei in ons liefde vir God en mense vir ‘n nog groter impak in mense se lewens om ons.

Die Bybel is baie duidelik daaroor dat liefde die belangrikste in ons lewe is. Jesus self het gesê dat ons God bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself. Vir ons om egter te leer hoe om ander mense lief te hê moet ons eers verstaan en voel hoeveel God ons lief het.

Hoe werk dit?

Die reeks duur oor 6 weke en is saamgestel uit preke wat ons op Sondae tydens die 6 weke preek en ook kleingroepbyeenkomste wat gedurende die week plaasvind. Die inhoud van dit wat op Sondae gepreek word en dit wat in die kleingroepe bespreek word verskil.

In die kleingroepe volg ons ‘n video-reeks van Rick Warren met ‘n studiegids wat daarmee saamgaan. Kleingroepe is die beste manier om regtig die Woord ‘n realiteit te maak en liefde prakties uit te leef. Dit gaan uiteindelik alles oor liefde!

DIE “40 DAYS OF LOVE”-REEKS GAAN DUS OOR LIEFDE EN HOE OM ANDER LIEF TE HÊ SOOS ONSSELF.

Oudio Dagstukke

Vir die volgende 40 dae is daar elke dag ‘n oudio dagstuk beskikbaar waarna jy kan luister as deel van hierdie proses.

Raak deel van 'n groep in jou area.

Daar is ‘n klomp HOST-groepe regoor Centurion waarby jy kan aansluit. Klik op die knoppie hieronder vir ‘n kaart waar elke groep geleë is en skakel in by die naaste een aan jou.

As deel van die groep sal jy op hoogte gehou word van al die nuutste kommunikasie binne die groep.