Ons

Projekte

Jeugwerker fonds

Ons Jeugwerkers is betrokke by 12 skole in ons omgewing waar ons ongeveer ‘n 1000 onderwysers en 10 000 kinders bedien. Dit sluit ook ons Jeugbediening by die kerk in. ‘n Artikel 18A is beskikbaar vir belasting doeleindes en word hanteer deur TREE, Transforming Educational Environments.

Ons benodig R300 000 vir die jaar vir hierdie jeugwerker salarisse.

Kontak: [email protected]

Merk betaling “Jeugwerkerfonds”

PopUp

Ons wil graag bydra tot popup se personeeleindjaar funksie en hulle eer en waardeer vir die verskil wat hulle die afgelope jaar in mense se lewens gemaak het. R10 000

Kontak: [email protected]

Merk betaling “Popup”

Studente Beurse

Ons wil graag beurse beskikbaar stel vir ons Doxa Deo Teologiese studente wat deur ons “School of Divinity” studeer. Kostes beloop R28 000 per jaar, dit sluit alle vlakke van opleiding in onderandere SATS (Teologie BTh), CCEP (Bybelskool) en SoD (Doxa Deo kerklewe).

Kontak: marthinus.steff[email protected]

Merk betaling “Studentebeurse”

Cherish Life

Ons wil graag in 2021 die beligting verbeter vir ons verhoog in die Jeugsaal teen R17 000.

Kontak: [email protected]

Merk betaling “Fusionbehoeftes”

RedFrogs

Red Frogs is ‘n uitreik om Jesus se hande en voete te wees by ons universiteit se sosiale aksies waar drankmisbruik ‘n groot probleem is. Red Frogs bedien by klubs, koshuis-aksies en groot studente geleenthede soos Lentedag en Jool.

3750 (per geleentheid) x 4 geleenthede totaal R15 000

Kontak: werner.jansev[email protected]

Merk betaling “Redfrogs”

Bouprojek

Badkamers oordoen wat 40 jaar oud is. R750 000      Kuier area onder koelte kry vir die somer. R170 000 Ons tegniese span nuwe media rekenaars koop      R50 000

Merk betaling “Bouprojek”

Bank Besonderhede

Doxa Deo Brooklyn
ABSA Hatfield
Rek no: 407 405 79 52
Tak kode: 632 005
Merk betaling per projek