Daar is baie situasies in die lewe wat die wind uit ons seile slaan. Die Life Centre bied gespesialiseerde en gefokusde areas van bediening vir die van ons wat deur moeilike tye gaan.

By Doxa Deo Kameeldrift het ons ‘n toegewyde span wat omsien na die pastorale versorging binne die kampus, sowel as in die groter omgewing. Ons begeerte is om te sien dat elke mens weer voluit sal lewe en in kwaliteit verhouding met God en jou naaste sal leef.

ONS BIED DIE VOLGENDE DIENSTE AAN

Ek wil voluit lewe

EK HET BERADING NODIG
Vrywillige sowel as geregistreerde beraders wat formele opleiding in berading ontvang het en wat dien in ‘n begeleidingshoedanigheid. Beradingsessies word deur ons kantoor geskeduleer.

EK GAAN DEUR ‘N MOEILIKE TYD (BEMOEDIGING)
Vrywilligers wat ‘n hart het vir mense en ‘n passie vir versorging en herstel. Ons bemoedigers word toegerus om te dien in ‘n ondersteunende hoedanigheid.

SOUL CARE
Die Soul Care bediening is daarop gemik om by die wortel uit te kom van dit wat jou dalk kan verhinder om in ‘n intieme verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees te leef. Dit is nie ‘n beradingsessie nie, maar ‘n tyd van begeleide interaksie met die Vader, Seun en Heilige Gees ter wille van heelheid en vryheid.

SPESIALISTE
Professionele hulpverlening in die vorm van Sielkundiges, Terapeute, Psigiaters, ens. Hierdie persone is slegs deel van die “Versorging” netwerk en is nie in diens van Doxa Deo nie.

GENEROSITY
Generosity is ons kosgee projek. Dit is spesifiek gemik op behoeftige gesinne in ons eie gemeente. Indien jy weet van gesinne wat behoefte het aan kos, bring dit asseblief onder die leierskap se aandag sodat ons vir daardie gesinne kan kospakkies opmaak.

GRACE FOR LIFE
Grace for Life is ‘n groeiproses wat mense begelei na gesonde menswees. Van die kern fokusareas gedurende hierdie groeiproses is onder andere die belangrikheid van vergifnis, hoe “reuse” ons perspektief kan verduister en hoe die seer en teleurstellings van die verlede ons kan terughou om voluit te lewe. Grace for Life strek oor 5 weke en word drie keer per jaar aangebied.

GRIEF SHARE
Grief Share is ‘n ondersteuningsgroep waarby ons mense help wat ‘n naasbestaande aan die dood afgestaan het. By Grief Share gaan jy saam met ander mense ‘n pad stap wat deur dieselfde hartseer worstel. Met hierdie unieke ondersteuningsgroep wil ons seker maak dat jy nie alleen deur die moeilikste tyd van jou lewe gaan nie.

DIVORCE CARE
In hierdie proses word gefokusde ondersteuning gegee vir mense wat geskei is, of deur ‘n egskeiding gaan. Dit is so belangrik om nie alleen deur sulke moeilike tye te gaan nie en ons wil jou aanmoedig om in te skakel by hierdie proses, indien dit vir jou van toepassing is.

Vir navrae aangaande die Life Centre, kontak gerus vir Erika by 012 808 9950 of by die Life Centre.

NASIONALE NOODNOMMERS VIR VERSKEIE BEHOEFTES:

 • Telefriend (Ellel Ministries)  086 106 310 (08:00-21:00)
 • National Counselling Line (Life Line) 0861 322 322 (24 uur)
 • Child Line  0800 055 555
 • Women Abuse  0800 150 150
 • Narcotics Anonymous  083 900 6962

EK WIL GRAAG HELP BEDIEN

Ek wil 'n verskil maak

BEMOEDIGERS
As jy ‘n passie het om te sien hoe ander mense herstel word, dan is die Bemoedigers die plek om jou bediening uit te leef. Reg deur die jaar bied ons opleidingsgeleenthede aan vir ons Bemoedigers sodat ons mense wat deur trauma en krisisse gaan, sinvol kan ondersteun en bemoedig.

BERADERS
Ons skep graag spasie vir beraders wat hulle passie en tyd hier by Doxa Deo Kameeldrift wil gee. Indien jy jou bediening as berader hier wil uitleef, kan jy ons kontak by die kerkkantoor.

SPESIALISTE
Ons het ‘n omvattende netwerk van sielkundiges, terapeute, psigiaters, spelterapeute en ander professionele kundiges wat ook van hul tyd gee by Doxa Deo Kameeldrift.  Indien jy ook deel van jou bediening hier wil uitleef binne jou professionele kapasiteit, kan jy gerus die kerkkantoor skakel sodat ons jou kan deel maak van ons Life Centre prosesse.

TOERUSTINGSGELEENTHEDE VIR FASILITEERDER VAN ‘N GROEIPROSES

 • Grace for Life
 • Grief Share
 • Divorce Care

Vir navrae aangaande die Life Centre, kontak gerus vir Erika by 012 808 9950 of by die Life Centre

Praat
Met
Ons

  Jou Naam (vereis)

  Jou E-Pos (vereis)

  Jou Telefoon

  Boodskap

  Book your tickets