Ons City Changers Equipping -program is ‘n unieke proses waar ons ons teologie en ons geloof oordra.

Ons is opgewonde oor die program, want sedert die ontstaan daarvan het ons gesien hoe mense die volle implikasies van die Evangelie van Jesus Christus vir hulle lewens ontdek het. Nie net verseker hierdie kragtige ontdekking ‘n persoon in hul identiteit in Christus nie, maar dit rus hulle ook met leierskennis toe wat noodsaaklik word as hulle onderneem om deel te neem aan die bou van die Koninkryk van God in ons stad. Ons as die Doxa Deo-leierskap belê ook persoonlik in hierdie program, aangesien die huidige voltydse span van Doxa Deo die aanbieders uitmaak van elke vak wat aangebied word. Ons het in die verlede soveel mense gesien opstaan in hul roeping as City Changers met die inhoud van hierdie program as vertrekpunt.

Mag hierdie program jou eie begrip van God se Koninkryk vestig en die impak wat jy op ons stad het.

JEAN SYMONS

OORSIG VAN PROGRAM

FILOSOFIE

Om “City Changers” te ontwikkel, glo ons a student moet toegerus en opgelei word deur drie primêre komponente:

  • Die eerste is die teologies-georiënteerde komponent genaamd die City Changers-Mandaaat (ongeveer 50% van die leergang).
  • Die tweede komponent fokus op leierskapontwikkeling wat bestaan uit leierskapgrondslag, vaardighede en dinamika.
  • Die derde komponent fokus op Lewensvaardighede, wat bestaan uit verskillende praktiese toepassing.

Binne die CCEP is  ‘n goeie balans tussen teorie en praktyk ; om van kennis na wysheid oor te gaan. Dit word bereik deur die aanneming van ‘n sterk uitgangspunt van geestelike oordrag, eerder as om slegs inligting te onderrig en toe te pas. CCEP beklemtoon ook ‘n Christus-gesentreerde benadering wat fokus op die voltooide werk van Christus. Studente word weekliks aan verskillende sprekers in die Doxa Deo-familie blootgestel.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat die CCEP nie ‘n geakkrediteerde of akademiese program is nie.

Dit is ‘n twee-jaar deeltydse program wat aangebied word een keer per weeksaand van ongeveer 19:00 tot 21:00.

KLASBYWONING

Daar word van studente verwag om elke aand van die klas ‘n bywoningsregister te teken. Studente benodig ‘n gemiddeld van 80%  bywoning om die kursus te voltooi.

PRAKTIESE BETROKKENHEID

Studente word aangemoedig om betrokke te raak by ‘n praktiese bediening van hul keuse by hul plaaslike kampus of kerk. Dit sluit ‘n groot verskeidenheid bedieninge in, naamlik Groeplewe, Uitreik, Tienerbediening, Kinderbediening, studentebediening, jong volwassenes, vrouebediening, mannebediening, aanbiddingspan, ens.

– KURRIKULUMKOMPONENT

Die kurrikulum fokus op die “City Changers Mandate” boodskap. Die mandaat is gebou op drie fondasies:

KNOWING GOD Identification

Intimacy

Integrity

LOVING PEOPLE Compassion

Calling

Contribution

IMPACTING MY WORLD Worldview

Work

Wholeness

CCEP- Fooie

Die fooi vir die program vir 2021 word bepaal deur die volgende:

  • Volledige kursusprys vir 2021 – R 2 600,00 Dit sluit alle klasse sowel as die 3 Beleggingsdae in.

JY HET TWEE METODES OM JOU REKENING TE BETAAL

1) Óf deur die volle bedrag, insluitend registrasiegeld van R 500, voor 9 Februarie 2021 te betaal.

2) Of deur ‘n debietorder te onderteken om die fooi te betaal (uitgesluit registrasiegeld wat inbetaal moet word in Januarie) oor tien maande (1 Maart 2021 – 1 Desember 2021). Die volledige debietordervorm moet ons voor 9 Februarie 2021 bereik en moet ‘n betaling van R 210 per maand toon oor tien maande. Registrasiefooi van R500 moet teen 9 Februarie 2021 betaal word. Jou registrasie by die program sal as onvolledig beskou word totdat die registrasiegeld betaal is.

1) ‘n Registrasiefooi van R 500 betaalbaar met registrasie in Februarie 2021. Jou registrasie by die program sal as onvolledig beskou word totdat die registrasiegeld betaal is.

2) Die bewys van betaling van die registrasiefooie moet per e-pos aan [email protected] gestuur word of saam met jou na die 1ste klas op die 16 Februarie.

BANKBESONDERHEDE

Afgesien van ‘n debietorder, moet studente alle betalings via aanlynbankdienste maak.

CCI

ABSA

4085265710

632005

Naam+Selnommer + Xanadu

‘n Inligting sessie vind plaas op Dinsdag 26 Januarie 2021 @ 19:00 by  Doxa Deo Xanadu Kampus.

KONTAKBESONDERHEDE

Vir enige verdere inligting in verband met die CCEP by Doxa Deo Xanadu, kan ons  kantore gekontak word by :

012 253 1366 of [email protected]

BAREND TRUTER by 082 779 2616

ELAINE GROBLER

[email protected]

Vul asb die vorm in as jy wil deel word van ons Bybelskool in 2021.

Book your tickets