TRANSFORMASIE – Week 7 (Gesonde Lewe/Werk) – Dag 50

WEEK 7 – GESONDE LEWE/WERK

DAGSTUK 50

ROMEINE 12: 2 AFR53

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Post a comment

Print your tickets