TRANSFORMASIE – Week 7 (Gesonde Lewe/Werk) – Dag 49

WEEK 7 – GESONDE LEWE/WERK

DAGSTUK 49

KOLOSSENSE 3:23-24 AFR83

Wat julle ookal doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.

Post a comment

Print your tickets