TRANSFORMASIE – Week 7 (Gesonde Lewe/Werk) – Dag 47

WEEK 7 – GESONDE LEWE/WERK

DAGSTUK 47

SPREUKE 15:22 NLV

Sonder beplanning loop planne skeef. Sukses is afhanklik van baie raadgewers.

Post a comment

Print your tickets