TRANSFORMASIE – Week 7 (Gesonde Lewe/Werk) – Dag 45

WEEK 7 – GESONDE LEWE/WERK

DAGSTUK 45

SPREUKE 3:5-6 AFR83

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.

Post a comment

Print your tickets