TRANSFORMASIE – Week 7 (Gesonde Lewe/Werk) – Dag 44

WEEK 7 – GESONDE LEWE/WERK

DAGSTUK 44

DEUTERONOMIUM 8:18 AFR83

Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is Hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf.  So hou Hy die verbond instand, wat Hy met n eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog.

Post a comment

Print your tickets