TRANSFORMASIE – Week 7 (Gesonde Lewe/Werk) – Dag 43

WEEK 7 – GESONDE LEWE/WERK

DAGSTUK 43

SPREUKE 16:3 AFR53

Laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word.

Post a comment

Print your tickets