TRANSFORMASIE – Week 6 (Gesonde Finansies) – Dag 40

WEEK 6 – GESONDE FINANSIES

DAGSTUK 40

HEBREËRS 13:5 AFR83

Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God het self gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie.”

 

Post a comment

Print your tickets