Doxa Deo wil graag ons vennote inspireer en toerus oppad na volwassenheid in Christus. Die uiteindelike doel van alle opleidingsgeleenthede, is dat transformasie op vele vlakke sal plaasvind.  Mag vennote gevolglik die kwaliteitslewe ervaar wat God vir hulle beoog het toe Hy in Genesis 1:26 gesê het: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers…” Dit word ook bevestig deur die woorde van Jesus toe Hy in Johannes 10:10 gesê het: “…Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”

Kursusse

Moot Kampus bied elke kwartaal ‘n verskeidenheid van kursusse aan.

1. CITY CHANGERS Toerustingsprogram

Hierdie sluit in alle kursusse wat plaaslik by ons kampus aangebied word. Hierdie kursusse is spesifiek vir ons vennote wat hulself beter wil toerus in ‘n spesifieke area van transformasie.

 

Gawes in Aksie Konferensie

Gawes in Aksie is ‘n kursus wat jou toerus om meer te verstaan rondom die werking van die Heilige Gees, asook die gawes van die Heilige Gees te ontdek. ‘n Reis met Woord-fondasie, kleingroep-werk en praktiese aktiverings in die bonatuurlike. Die hartklop daarvan is om jou in ‘n vriendskap met die Heilige Gees te begelei om sodoende jou unieke gawes en die gawes van die Heilige Gees te beoefen.

Hersteldinamika        

Hersteldinamika is ‘n kursus wat ontwerp is om die seer van egskeiding te identifiseer en daarvan genees te word.

Die prosess van 8 weke gebeur in ‘n beskermende omgewing saam met ander persone met soortgelyke ervarings. Die klem is op selfondersoek en die individu se ingesteldheid om mee te werk aan sy eie genesing. God is die beste vakman, as jy bereid is om Hom ‘n geleentheid te gee om jou te help om te genees en te herstel, sal jy ook groei en rigting in jou persoonlike lewe ervaar.

Effective Parenting in a Defective World:

Elke ouer het vrae en het ‘n behoefte om hulle kinders “reg” groot te maak. Daarom bied ons geleentheid aan vir ‘n Ouerskapskursus. Die kursus is deur Chip Ingrim saamgestel. Dit fokus op:  die doelwit om jou kind met Jesus te verbind. Dit help ook ouers in toepassing van effektiewe discipline. Dit help ouers om ‘n standvastigheid by kinders te vestig in ‘n gebroke wêreld.
Hierdie kursus sal op ‘n Dinsdagaand aangebied word.  Die kursus word oor ‘n tydperk van 5 weke aangebied.

Grace For Life
Grace for Life is ‘n kursus wat mense wat deur storms gaan help om gesond te word en weer voluit te lewe.
Vir meer informasie, kontak – Carlos Coveiro – [email protected]  012 534 3049

2. CITY CHANGERS Bedieningsprogram

Hierdie is die primêre CITY CHANGERS opleidingsprogram van die Doxa Deo-familie. Hierdie drie-jaar-kontakkursus is gebou rondom bediening, lewensvaardigheid en leierskapsontwikkeling. Vir meer inligting hieroor kontak [email protected]

Die oorblywende drie opsies is gevorderd en sluit formele akademiese opleiding in. Vir meer inligting oor hierdie gevorderde opleidingsopsies, kontak [email protected]

Praat
Met
Ons

Jou Naam (vereis)

Jou E-Pos (vereis)

Jou Telefoon (vereis)

Boodskap