In Wonderboom kampus wil ons dit maklik maak om geestelik te groei. Hier kan hulpbronne gevind word wat in lyn is met die mandaat van Doxa Deo, asook ons genade woord verduidelik.

Book your tickets