Welkom by Doxa Deo Stellenbosch

Doxa Deo Stellenbosch Gemeente, saam met die res van die Doxa Deo familie, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon in ons gemeente, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Tyd & Plek

Weeklikse oggenddienste @ 9h00

Weeklikse aanddienste@ 18h00

Waar: 38 Bird Str, Stellenbosch, 7600

Ons fokus in die oggende is op gesinne en die werkendes.

In die aande is ons fokus baie meer op die Universiteit student en ons Jong volwassens… basies enige iemand wat van aanddienste hou.

Doxa Deo Stellenbosch is ‘n nuwe gemeente, so ons is klein en intiem. Gefokus op verhouding, gemeenskap en dissipelskap.

Daarom is ons dienste gefokus om te groei in ons verhoduing met Jesus. En soos ons verhouding groei, verstaan ons ons identiteit in Christus beter. En met identiteit volg aktiwiteit. En so kry ons ‘n beter greep om Christus se Koninkryk te vestig waar ons elkeen leef.

Daarom is verhouding met mense is belangrik, want kerk is mense. Mense wat mekaar laat tuis voel. Mense wat mekaar op die naam ken. Mense wat die lewe met mekaar deel. Want binne dit lê ware gemeenskap en inspraak.

Daarom is dissipelskap belangrik, want dit gaan oor mense wat buite verhouding met Jesus staan. Dissipelskap beteken ook dat elkeen van ons dieper groei in verhouding met Jesus.

Waarom Venootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel impliseer  totale betrokkenheid.  Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en dan geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.

Hoe word ek 'n Vennoot (Lidmaat)?

Ons wil graag hê dat jy meer as net ‘n besoeker by ons sal wees.  Ons wil ons stad verander met vennote wat glo in die droom dat God se Koninkryk in die Stellenbosch omgewing gevestig kan word. Indien dit jy is, kontak ons by [email protected]

Ons is gefokus op verhouding, gemeenskap en dissipelskap.

Bespreek jou kaartjies