Week 1

Die Bybel is nie net bedoel om bestudeer te word nie. Die Bybel wys ons die PERSOON en die WAARDES van Jesus Christus.

Johannes 5:39 Julle ondersoek die Skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die Skrif wat oor My getuig.

Lewe in die Woord, en jy sal lewe! Lewe in die Woord, en jou besluite sal die beste bring vir jou menswees!

Week 1 | Preek 1

Week 1| Persoonlike Refleksie

Week 2

Ons vat jou vir 6 weke op ‘n reis om te leer wat sê God se Woord oor Sy Woord! Om te lewe in die Woord is die opdrag en begeerte van Jesus vir elke gelowige.

Johannes 8:31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. v32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Elke mense begeer om in vryheid te leef en te funksioneer, en hier is dit baie duidelik dat die instrument tot vryheid opgesluit is in jou LEWE in die Woord!

Week 2 | Preek 2

Week 2 | Persoonlike Refleksie

Week 3

Die week wil ons jou help om daagliks tyd met God te spandeer op ‘n betekenisvolle wyse. Natuurlik kom dit nie vanself nie en daarom is daar belangrike beginsels wat ons glo jou sal help om die meeste voordeel uit jou daaglikse toewyding aan God te put.

JER. 29:11 WANT ÉK WEET WATTER GEDAGTES EK AANGAANDE JULLE KOESTER, SPREEK DIE HERE, GEDAGTES VAN VREDE EN NIE VAN ONHEIL NIE, OM JULLE ‘N HOOPVOLLE TOEKOMS TE GEE.

Week 3 | Preek 3

Week 3 | Persoonlike Refleksie

Week 4

Ons sien baie duidelik in die Bybel dat TOEPASSING die fokus van die Lewe in die Woord is. Baie mense verval in die INTERPRETASIE argumentering maar kom nie uit by die TOEPASSING nie!

In Matt 7:24 is dit baie duidelik dat ons hoor, moet oorgaan na doen, as ons wil seker maak ons lewens is op die ROTS gebou!!!

Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; U woord is die waarheid.

Dis baie duidelik dat die Woord bedoel is om ons lewens te impakteer en nie net bestudeer moet word nie.

Week 4 | Preek 4

Week 4 | Persoonlike Refleksie

Week 5

Wens jy nie ook dat jy net die hele Bybel kon memoriseer en dit vir altyd kon onthou nie? Hoe kry ons die Woord om regtig wortel te skiet in ons lewens. 

Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.  Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Ps. 119:9-11

Wanneer ons die Woord in ons harte bêre, gee dit vir ons die krag om sonde te weerstaan in ons elke dag se lewe. Dit gee ons die krag om as oorwinnaars te leef!

Week 5 | Bêre die Woord in jou hart

Week 5 | Mid-week Boodskap

Week 6

Die Bybel raak baie lewendig as ons net ons naam in elke skrifgedeelte inlees. Die Bybel is eintlik ‘n liefdevolle Vader se woorde aan sy kinders!

Johannes 3:16 want so lief het God vir (jou naam) gehad dat hy…

Fil 1:6 hy wat goeie werk in (jou naam) begin het, sal dit voltooi…

Spr 3:5 (jou naam), vertrou op my met jou hele hart en ek sal jou paaie gelyk maak…

Ps 23:1 (jou naam) ek is jou Herder, jy sal nie iets kortkom nie..

Memoriseer God se Woord

God se Woord is so belangrik dat ons moeite moet doen om dit te memoriseer. Ons almal begeer om voluit te lewe en suksesvol te wees. Ons is nou oortuig dat die krag van God se Woord eers voluit begin werk as ons dit memoriseer.

Week 6 | Memoriseer die Woord