Waarom Life Groups?

Die Here het ons geskep om lewe met mekaar te deel. Daarom wil ons jou aanmoedig om betrokke raak in ‘n “Life group”. Deur betrokke te wees in ‘n groep, word jou belewenis van kerk meer as net ‘n Sondag diens. Dit gaan oor verhouding en die geleentheid om ware gemeenskap te beleef met die mense in jou omgewing.

“Life groups” kom weekliks bymekaar om lewe te deel, vriendskappe te vestig, dieper te groei in verhouding met die Here en ook om mekaar te dien. Maak vandag die besluit en word deel van ‘n groep. Jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie.

Om in te skakel, kontak vir Barko Engelbrecht; [email protected]