OUERBELEGGING | GESPREKKE MET MY TIENER | 19:00

SPREKER: CAREL KRIGE | Opvoedkundige Sielkundige en Opvoedkundige Skooladviseur.
Ons nooi alle ouers (van tieners) uit om deel te wees van die geleentheid.
Ons gaan van die volgende onderwerpe aanraak: 
Hoe moet ek met my tiener werk?
My tiener is depressief wat nou?
My tiener is angstig en onseker oor die toekoms.
Hoe dissiplineer ek my tiener?

Nooi gerus jou vriende en familie (van tieners) saam na die geleentheid. Stuur die ‘link’ aan sodat hulle ook kan registreer.

Book your tickets