Dienste

Sondae:

Ons dienste is OOP op kampus 8:00 | 9:15 | 18:00.

Registreer om jou plek te verseker.

Ons Aanlyn Diens begin 8:30 op ons Facebook-blad en YouTube-kanaal.

 

Kantore

 Ons kantore is oop en ons span bedien in volledige ooreenstemming met die vereistes gestel deur die regering vir Covid-19.

Byeenkomste

Streng maatreëls sal soos deur die regering voorgeskryf, in plek wees. (Dit sluit in: sosiale afstand, ontsmetting, gesigmaskers, meet van temperatuur ens.) Met die handhawing van hierdie maatreëls, sal persone toegelaat word om in ons fasiliteite byeen te kom vir opleiding, leierskap-byeenkomste en bediening. Begrafnisse vind plaas volgens die voorgeskrewe vereistes.

Groepslewe

Ons moedig al ons kleingroepe aan om bymekaar te kom.

Ons moedig al ons kleingroepe aan om fisies bymekaar te kom. Groepe kan ook van ons fasiliteite gebruik maak om byeenkomste te hou met die handhawing van alle covid-19 maatreëls.

Ons hou aan om God te vertrou dat Handelinge 2:42-47 gestalte sal hê in ons bedieninge ten spyte van die beperkings. Handelinge 2:42 47: “Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Leef Geseënd,

Leierskap Span

Book your tickets