Heropening van Dienste (UNLOCK)

Algemeen

Ons is baie opgewonde om weer Doxa Deo Raslouw Kampus stelselmatig oop te maak. Ons begin met dienste op kampus vanaf 27 September. Ons gaan ons dienste opverdeel om te voldoen aan die Covid-19 regulasies.

Sondae:

Dienstye vanaf  Oktober:  Ons gaan 2 oggenddienste hou 8:00 en 9:15 en dan het ons ‘n aanddiens 18:00.

Ons Engelse diens begin vanaf Oktober 10:30 vir diegene wat graag in Engels bedien wou word.

Ons kan nie wag om almal weer terug op kampus te hê nie.

Kantore

 Ons kantore is oop en ons span bedien in volledige ooreenstemming met die vereistes gestel deur die regering vir Covid-19.

Byeenkomste

Al ons fasiliteite sal vanaf Oktober vir byeenkomste vir 250 mense heropen. Streng maatreëls sal soos deur die regering voorgeskryf, in plek wees. (Dit sluit in: sosiale afstand, ontsmetting, gesigmaskers, meet van temperatuur ens.) Met die handhawing van hierdie maatreëls, sal persone toegelaat word om in ons fasiliteite byeen te kom vir opleiding, leierskap-byeenkomste en bediening. Begrafnisse vind reeds plaas volgens die voorgeskrewe vereistes.

Groepslewe

Ons moedig al ons kleingroepe aan om fisies bymekaar te kom. Groepe kan ook van ons fasiliteite gebruik maak om byeenkomste te hou met die handhawing van alle covid-19 maatreëls.

Ons hou aan om God te vertrou dat Handelinge 2:42-47 gestalte sal hê in ons bedieninge ten spyte van die beperkings. Handelinge 2:42 47: “Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Leef Geseënd,

Leierskap Span