Heropening van Dienste (ReConnect)

Algemeen

Ons is baie opgewonde om weer Doxa Deo Raslouw Kampus stelselmatig oop te maak. Ons hou die 20 ste September ‘n Inry-Diens en ook dan weer die 2de Oktober. Ons beoog om in Oktober weer dienste in ons ouditorium te hou. Ons sal almal op hoogte hou soos die tyd verloop.

Kantore

 Ons kantore is oop en ons span bedien in volledige ooreenstemming met die vereistes gestel deur die regering vir Covid-19.

Byeenkomste

Al ons fasiliteite sal vanaf Oktober vir byeenkomste van minder as 50 mense heropen. Streng maatreëls sal soos deur die regering voorgeskryf, in plek wees. (Dit sluit in: sosiale afstand, ontsmetting, gesigmaskers, meet van temperatuur ens.) Met die handhawing van hierdie maatreëls, sal persone toegelaat word om in ons fasiliteite byeen te kom vir opleiding, leierskap-byeenkomste en bediening. Begrafnisse vind reeds plaas volgens die voorgeskrewe vereistes.

Sondae

Ons beoog om op  11 Oktober weer met dienste te begin. Meerdere dienste sal gehou word om soveel as moontlik van ons mense te akkommodeer. Verder sal ons ook voortgaan met die uitsending van ons aanlyn kerkdienste. Hou asseblief inligting dop oor die registrasie vir ‘n bepaalde diens. Streng maatreëls sal egter gehandhaaf word en let asseblief daarop dat weens die hoë risiko daaraan verbonde, siek en ouer persone ongelukkig nie nou by ons dienste geakkomodeer sal kan word nie.

Groepslewe

Kleingroepe mense van tot 10 persone word onder vlak 2 van die grendeltydperk nou weer toegelaat om fisies bymekaar te kom. Ons wil daarom al ons kleingroepe aanmoedig om fises bymekaar te kom in sover dit moontlik is. Groepe kan ook van ons fasiliteite gebruik maak om byeenkomste te hou met die handhawing van alle covid-19 maatreëls.

Ons hou aan om God te vertrou dat Handelinge 2:42-47 gestalte sal hê in ons bedieninge ten spyte van die beperkings. Handelinge 2:42 47: “Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Leef Geseënd,

Leierskap Span